Hur funkar arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

Jag har gjort en utredning som visar att jag inte kan jobba som nuvarande yrke p.g.a hälsoskäl. Atbetsgivaren ska göra en omplaceringsutredning. Det lutar dock åt att de bara kan erbjuda mig ett jobb med arbetsuppgifter jag inte alls kan tänka mig. Måste jag då säga upp mig själv eller säger arbetsgivaren upp mig. Vad gäller enligt lagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret är att du inte själv har någon skyldighet att säga upp dig om du inte accepterar omplaceringserbjudandet. Din arbetsgivare får emellertid en saklig grund för uppsägning och har därmed rätt att säga upp dig.

Kan jag sägas upp vid sjukdom?

Arbetsnedsättning till följd av sjukdom är en omständighet som kan leda till uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare på grund av sådan arbetsnedsättning krävs att uppsägningen är sakligt grundad (7 § LAS). Saklig grund innebär att det finns objektivt sett godtagbara skäl för uppsägning i det enskilda fallet. Ett sådant objektivt godtagbart skäl kan vara att sjukdomen är kronisk. För att det ska finnas godtagbara skäl för uppsägning vid sjukdom krävs alltid att arbetsgivaren iakttagit sitt rehabiliteringsansvar och sin omplaceringsskyldighet.

Rehabiliteringsansvar

Av din fråga verkar det relativt uteslutet att fortsätta med samma arbete men jag vill även nämna att arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar. Rehabiliteringsansvaret kickar in då arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Rehabiliteringsansvaret går ut på att anpassa arbetet och arbetsplatsen efter den arbetsnedsatta arbetstagaren. Ansvaret har vissa gränser men är annars väldigt omfattande. Storleken på ansvaret beror på arbetsgivarens storlek och dess resurser.

Hur funkar omplaceringsskyldigheten?

En uppsägning är aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren har beaktat sin omplaceringsskyldighet (7 § 2 stycket LAS). Skyldigheten begränsas till arbeten som är lediga och som uppfyller arbetstagarens kvalifikationer. Du kan alltså inte erbjudas ett jobb som någon annan redan har eller som är utanför din kunskapssfär.

Omplaceringsskyldigheten är annars omfattade för arbetsgivaren som ska beakta jobb som finns på arbetsplatsen eller inom samma driftsenhet om det rör sig om ett stort företag. Omplaceringserbjudandet måste vara skäligt vilket innebär att det ska vara så likt ditt tidigare arbete som möjligt. Arbetsgivaren ska alltså i första hand erbjuda en så liknande anställning som möjligt.

Omplaceringsmöjligheten ska sedan presenteras för dig. Är uppsägning nästa alternativ för arbetsgivaren i fall då du tackar nej så måste arbetsgivaren informera dig om det.

Sammanfattningsvis har du ingen skyldighet att säga upp dig. Vill arbetsgivaren säga upp dig efter att du tackar nej till omplaceringserbjudandet så är det upp till arbetsgivaren.

Hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000