Hur fungerar utmätning av lön?

Hej. Jag har en fråga om Kronofogden. Jag har skulder som jag har betalat genom löneutmätning flera år. Jag har betalt mycket pengar men skulderna höjs hela tiden och minskar inte !? Är det normalt? Hur jobbar de? Hur fungerar det?!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din situation, menar du att dina skulder ökar hela tiden trots att du betalar till Kronofogden och det kan bero på väldigt många olika anledningar som jag kommer presentera här nedan. I mitt svar kommer jag utgå ifrån 7 kap. i utsökningsbalken som handlar om utmätning av lön.

Kronofogdens beräkning av storleken på det belopp som ska löneutmätas

När Kronofogden utmäter din lön tar de hänsyn till hur stor hyra du har, vilka inkomster du har, vilka utgifter du har i hemmet och vilka utgifter du har för att ta hand om dina barn [om du har några]. I bedömningen räknar Kronofogden bort vissa summor som du får ha själv och som de inte får utmäta [7 kap. 4 § utsökningsbalken]. Den summa du får behålla räknas ut på ett förutbestämt sätt som anges i den paragrafen jag hänvisar till i slutet av meningen och är precis tillräcklig för att du ska klara av att försörja dig och är baserad på dina vanliga levnadskostnader [7 kap. 5 § utsökningsbalken]. Dina bostadskostnader räknas separat och läggs sedan till i det beloppet som du får behålla [7 kap. 5 § andra stycket, utsökningsbalken]. Det finns också en möjlighet att få ett tillägg som innebär att du också får behålla ett visst belopp för de kostnader som uppstår när du tar hand om dina barn eller när du åker på resor i arbetet. Om det är så att du får nya skulder under denna tid som du blir löneutmätt kommer dessa skulder läggas till på dina sammanlagda skulder till Kronofogden.

Därmed kan det vara så att det du blir utmätt på blir högre vissa månader om du har dragit på dig fler skulder eller om du har olika inkomster varje månad, om du har flyttat och din hyra skulle vara lägre än tidigare. Hur mycket som Kronofogden utmäter från din lön beror alltså på hur ditt hushåll ser ut i allmänhet. Det är därför superviktigt att du meddelar Kronofogdemyndigheten om dina livsförhållanden skulle ändras, exempelvis om du flyttar eller om du får högre lön så att de inte utmäter för mycket eller för lite.

Om Kronofogden har gjort fel

Om det nu skulle vara så att Kronofogden har gjort fel och att det faktiskt är så att du betalar mer än du är skyldig dem finns det möjlighet att kontakta dem och begära om en s.k rättelse som innebär att de rättar till så att utmätningsbeloppet blir korrekt framöver. Kronofogden kan bara ändra sådant som berör framtida utbetalningar och kan alltså inte ändra sådant som du redan betalat [7 kap. 10 § utsökningsbalken]. Om du därefter inte är nöjd kan du väcka talan i domstol mot dem. Rätten att väcka talan i domstol kan du göra när som helst eftersom överklagan av beslut som rör löneutmätning är tidsobegränsad [18 kap. 7 § utsökningsbalken]. Din överklagan ska du skicka in till Kronofogdemyndigheten [18 kap. 9 § utsökningsbalken].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag bedömningen att storleken på dina skulder förmodligen varierar på grund av att du antingen drar på dig flera skulder som läggs till i din sammanlagda skuld till Kronofogden, eller att du har olika inkomster/hyror/kostnader varje månad. Jag gör också bedömningen att om situationen inte alls är sådan att du dragit på dig fler skulder eller ändrat levnadsförhållanden men ändå betalar mer till Kronofogden än vad som är bestämt, kan du begära om rättelse eller väcka talan i domstol mot Kronofogden.

Jag hoppas detta var svar på din fråga. Om så inte är fallet är du mer än välkommen att kommentera här nedan eller skicka in en fråga med fler detaljer.

Ha en fortsatt trevlig kväll.

Med vänlig hälsning,
Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo