Hur fungerar uppsägningstid för tidsbegränsade anställningsavtal, och vem ska sägas upp först?

FRÅGA
Hejsan! Jag har jobbat halvtid i butik och har ett anställningsavtal som är tidsbegränsat. Nu vill arbetsgivaren säga upp mig på grund av arbetsbrist till följd av ekonomiska problem och förändrade öppettider. Vad gäller i mitt fall, på mitt anställningsavtal står att handels kollektivavtal gäller och det står inget om uppsägningstid i mitt anställningsavtal. Har jag rätt att stanna och att den andra personen blir uppsagd istället?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att den har två delar. Dels undrar du vilken uppsägningstid som gäller för dig, och dels undrar du om du eller din kollega ska sägas upp först.

På din första fråga är svaret tvådelat:

Utgångspunkten är att din anställning inte kan upphöra innan anställningstiden går ut. Om din anställningstid går ut, så har du ingen uppsägningstid, utan anställningen upphör när tiden går ut. (5 § andra stycket lagen om anställningsskydd)

Det är vad som gäller om ni inte avtalat något annat.

Du skriver också att det inte står något i avtalet om uppsägningstid.

Du skriver att det står i avtalet att Handels kollektivavtal gäller. Om det står i Handels kollektivavtal att tidsbegränsade anställningsavtal ska kunna sägas upp innan anställningstiden, eller om det står att tidsbegränsade anställningsavtal ska sägas upp med uppsägningstid, så gäller det alltså även för dig. Om det å andra sidan inte står någonting om uppsägning och uppsägningstid för tidsbegränsade anställningsavtal så gäller alltså huvudregeln ovan om att anställningen upphör vid anställningstidens slut, utan uppsägning eller uppsägningstid.

Om du är fackligt ansluten till Handels så är mitt råd att kontakta dem, så kan de berätta vad som gäller för just dig.

Om du inte är fackligt ansluten så får du be din arbetsgivare om kollektivavtalet.

Sedan får du läsa i kollektivavtalet och på så sätt själv ta reda på vad som gäller för just dig.

Det är svaret på din första fråga.

Svaret på din andra fråga är något enklare.

Din anställning ska som huvudregel inte sägas upp för att upphöra. (4 § andra stycket lagen om anställningsskydd)

När arbetsgivaren säger upp anställningar som inte är tidsbegränsade, så gäller i vissa fall de s k turordningsreglerna som anger hur man ska vet vem som ska sägas upp först. Eftersom din anställning inte ska sägas upp för att upphöra, så gäller inte de så kallade turordningsreglerna för dig, eftersom de bara gäller sådan anställningar som sägs upp på grund av arbetsbrist. (22 § lagen om anställningsskydd)

Om du varit anställd mer än 12 månader under de senaste 3 åren hos arbetsgivaren, så kan du däremot ha rätt till företrädesrätt vid återanställning under 9 månaders tid. (25 § första stycket lagen om anställningsskydd)

Det innebär att om arbetsgivaren behöver anställa någon igen inom nio månader från att du fått meddelande om att du inte får fortsatt anställning efter att anställningstiden gått ut, så har du rätt till att få företräde till att bli anställd på nytt.

Sammanfattningsvis:

För att veta om du har rätt till uppsägningstid, och vad den i så fall är, så måste du läsa Handels kollektivavtal. Om det inte står någonting om uppsägning eller uppsägningstid för tidsbegränsade anställningsavtal så gäller i stället att ditt anställningsavtal upphör vid anställningstidens utgång.

Turordningsreglerna gäller inte för dig som inte sägs upp, eftersom din anställning enligt huvudregeln upphör automatiskt vid anställningstidens slut.

Jag hoppas att du tycker dig ha fått svar på dina frågor. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?