Hur fungerar underhållsbidrag?

2019-07-18 i Underhåll
FRÅGA
Spelar det någon roll för beräkningen av underhållsstöd, om den förälder som barnet bor hos, har stor förmögenhet, eller är det bara inkomster och utgifter per månad som utgör beräkningsunderlag ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsstöd eller underhållsbidrag?

När jag läser din fråga så utgår jag ifrån att du menar underhållsbidrag. Skillnaden mellan de två formerna av ersättning är:

Underhållsstöd betalas av staten (när man inte kan få underhållsbidrag) och underhållsbidrag betalas av en förälder.

Hur fungerar underhållsbidrag?

Om vi säger att barnet bor hos dig, så är det barnets mamma som betalar underhållsbidrag för barnet. Detta innebär att båda föräldrar tar del av försörjningen för sitt barn och tanken är att kostnaderna skall fördelas rättvist mellan föräldrarna.

Underhållsbidrag regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel.

Fördelningen

Själva fördelningen räknas ut som du nämnde, genom att beakta föräldrarnas inkomster jämte utgifter.

Den föräldern som har mest "till godo" efter det att alla övriga utgifter är betalda (överskott), står för den större delen av barnets underhåll.

Exempel:

Om barnet bor hos dig och du har störst överskott, så ska du stå för en större del av underhållet för barnet. Men mamman till barnet kommer fortfarande att betala underhållsbidrag till dig i relation till hennes ekonomiska förmåga och barnets behov.

Jag hoppas att detta har hjälpt till att förklara lite hur det är tänkt med underhållsbidrag och hur det räknas ut. Om du vill få en mer precis beräkning av vad båda föräldrarna kommer behöva betala, så kan jag rekommendera att testa Försäkringskassans beräkningshjälp. Den kan du hitta här.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1046)
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?
2021-04-29 När uppkommer underhållsskyldighet?

Alla besvarade frågor (92012)