Hur fungerar skuldebrev vid någon av parternas död?

Hej. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt skriver avtal mellan familjemedlemmar. I detta fall ska en kvinna sälja sin husvagn till sin son. Istället för full lösen kommer ett skuldebrev upprättas på hela summan som reglerar skuld, löptid, amortering med mera. Dock finns ett stort frågetecken i detta fall och det är om respektive avtalspart går bort.

Kvinnan har två barn till och därför vill kvinnan (långivaren) skriva in ett villkor i skuldebrevet ifall inte hela skulden har betalats av när kvinnan (långivaren) avlider. Den summa som inte betalats av kommer då vara en del av hennes tillgångar och hon vill därför att det skrivs in att sonen (låntagaren) måste lösa ut hennes två andra barn med den summan som arvsrätten reglerar. Är det något hon bör tänka på här när hon upprättar avtalet?

En annan stor fundering är vad som händer med skulden om låntagaren (sonen) avlider. Sonens maka kommer ju således ärva husvagnen. Eftersom skuld inte kan ärvas/tas över när ens maka/make går bort så kommer ju plötsligt en del av skulden som låntagaren (sonen) har till sin mamma att försvinna. En tanke här var att skriva över husvagnen på sonen som en enskild egendom vid försäljning, men eftersom den ska säljas till sonen och inte ges bort som gåva så kan husvagnen inte bli enskild egendom (som jag förstått). Hur löser man detta dilemma? Vad ska kvinnan tänka på att skriva in i avtalet för att inte hamna i eventuella problem ifall oförutsedda saker inträffar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar.

Du har en hel del tankar och funderingar, huvudfrågan rör vad som händer om mamman (borgenären) eller sonen (gäldenären) avlider. Det som önskas är vad jag förstår att skuldebrevets "restvärde" ska delas upp mellan de två andra sönerna vid moderns död. Vid sonens död vill du veta hur skulden ändå kan betalas fullt ut.

Situationen kan naturligtvis lösas på ett antal sätt, nedan kommer jag att presentera ett av sätten som kan funka för den beskrivna situationen.

Vad händer med skuldebrevet vid moderns (borgenärens) död?

Vid moderns död kommer skuldebrevet ingå i den egendom hon lämnar efter sig. Ett skuldebrev är nämligen en värdehandling och kan gå i arv. En förutsättning för att skuldebrevet ska kunna överlåtas till de andra sönerna är att det skrivs i skuldebrevet att sönerna ska överta skuldebrevet i sin helhet i fall modern går bort. Fler än en person kan vara innehavare av ett skuldebrev.

Huvudregeln är att värdet av den avlidnes egendom ska delas lika mellan dennes barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). För att skuldebrevets värde inte ska delas lika mellan alla tre söner vill det till att det finns ett testamente som föreskriver vilka söner som ska ärva skuldebrevets värde. Det är okej att testamentera bort en del av sitt barns arv så länge det inte kränker dennes laglott. Laglotten utgör hälften av det totala arvet (arvslott) som ett barn enligt arvsordningen ska få från sina föräldrar. Möjligheten finns alltså att några utav barnen ärver mer än ett annat.

Sammanfattningsvis bör det i skuldebrevet stå vilka av sönerna som kommer att vara behöriga att kräva in skulden vid moderns bortgång. Ett testamente bör även upprättas som föreskriver att skuldebrevets värde ska ges i arv till dessa två söner för att sonen som är gäldenär enligt skuldebrevet inte ska få del av värdet.

Vad händer med skuldebrevet vid sonens (gäldenärens) död?

Scenariot att sonen dör är mycket mindre komplicerat. En avlidens skulder avräknas nämligen mot värdet av dödsboet. I sonens dödsbo kommer bland annat husvagnen att ingå men också all annan egendom som denne ägde vid tiden för sin död. Skulderna betalas och resterande del av dödsboet tillfaller sonens änka. Täcker inte värdet av dödsboet skulden så skrivs den av.

Husbilen kan göras till enskild egendom genom bland annat ett äktenskapsförord men det blir emellertid inte så viktigt i det här scenariot. Avdrag för skulder görs på den totala summan av den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Giftorättsgods (allt som inte är enskild egendom) delas alltså inte lika vid en bodelning förrän efter avdrag gjorts för skulder (11 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken).

Slutligen

För att göra en lång historia kort är dokumenten som bör upprättas ett skuldebrev och ett testamente. Det är viktigt att dessa dokument upprättas på ett tillfredställande sätt för att inte ge upphov till onödiga konflikter i framtiden. Notera även att ett testamente måste uppfylla vissa krav för att vara giltigt ( se 10 kapitlet Ärvdabalken).

Om det önskas kan våra duktiga jurister på Lawline bistå med upprättandet av ett skuldebrev anpassat för just den här unika situationen, klicka här om du vill veta mer.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”