Hur fungerar sanktioner i internationell rätt?

2019-07-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är alla stater skyldiga att följa sanktioner som inte beslutats av FN? Är verkligen Iran skyldiga att följa EU:s sanktioner som i fallet med tankern som Britterna stoppade i Gibraltar. Ingen journalist har ställt den frågan och jag vet inte vem annars jag skall fråga. Samma gäller alla USA:s sanktioner som mot Kuba.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta handlar om internationell rätt, vilket naturligtvis blir lite mer komplicerat då flera stater på det globala planet ska försöka verka tillsammans för ett gemensamt mål. Detta trots det faktum att många stater har vilt skilda ståndpunkter inom politik, juridik med mera.

Sanktioner är rättsligt reglerade:

Detta innebär att vi i Sverige exempelvis inte har "egna" sanktioner vi kan införa mot ett annat land – de bestäms istället av EU eller FN.

Sanktionernas funktion:

De är ett verktyg som används för att försöka påverka en stat eller en grupp individer som inte kan anses upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar. Det kan exempelvis handla om att man vill få en stat att sluta kränka mänskliga rättigheter. Sanktioner är avsedda att påverka en sådan förändring på ett fredligt sätt.

Detta åstadkommer man genom att flera länder går samman och gemensamt beslutar att exempelvis införa handelsrestriktioner för ett visst land.

Varför blir sanktioner tvingande?

Om man tänker sig att staterna B och C skulle upphöra att importera varor från land A, så har A inget val än att "följa" sanktionen, eftersom de inte kan fortsätta handla med B och C. Detta kommer få stora konsekvenser för As ekonomi och skall då "uppmuntra" A att förbättra problemet.

B och C som är medlemmar i EU, har en skyldighet att genomföra sanktionerna. Skulle de inte göra det, så kan de bli straffade.

Man kan läsa mer om sanktioner i FN stadgans kapitel VII. I Sverige kan man straffas om man inte följer de förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en stat (lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner § 8).

Verkligen en intressant fråga att ställa! Det är väldigt klurigt med internationella lagar och överenskommelser, men jag hoppas att det jag har skrivit förklarar situationen.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1071)
2020-02-17 Hur tar jag reda på vem som äger en fastighet?
2020-02-13 Får man skaffa vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-02-11 Vad är reglerna om familjehem, omkostnadsersättning och försörjningsstöd för ensamkommande?
2020-02-07 Vilka uppgifter i belastningsregistret kan en arbetsgivare ta del av?

Alla besvarade frågor (77318)