Hur fungerar sanktioner i internationell rätt?

2019-07-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är alla stater skyldiga att följa sanktioner som inte beslutats av FN? Är verkligen Iran skyldiga att följa EU:s sanktioner som i fallet med tankern som Britterna stoppade i Gibraltar. Ingen journalist har ställt den frågan och jag vet inte vem annars jag skall fråga. Samma gäller alla USA:s sanktioner som mot Kuba.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta handlar om internationell rätt, vilket naturligtvis blir lite mer komplicerat då flera stater på det globala planet ska försöka verka tillsammans för ett gemensamt mål. Detta trots det faktum att många stater har vilt skilda ståndpunkter inom politik, juridik med mera.

Sanktioner är rättsligt reglerade:

Detta innebär att vi i Sverige exempelvis inte har "egna" sanktioner vi kan införa mot ett annat land – de bestäms istället av EU eller FN.

Sanktionernas funktion:

De är ett verktyg som används för att försöka påverka en stat eller en grupp individer som inte kan anses upprätthålla grundläggande demokratiska värderingar. Det kan exempelvis handla om att man vill få en stat att sluta kränka mänskliga rättigheter. Sanktioner är avsedda att påverka en sådan förändring på ett fredligt sätt.

Detta åstadkommer man genom att flera länder går samman och gemensamt beslutar att exempelvis införa handelsrestriktioner för ett visst land.

Varför blir sanktioner tvingande?

Om man tänker sig att staterna B och C skulle upphöra att importera varor från land A, så har A inget val än att "följa" sanktionen, eftersom de inte kan fortsätta handla med B och C. Detta kommer få stora konsekvenser för As ekonomi och skall då "uppmuntra" A att förbättra problemet.

B och C som är medlemmar i EU, har en skyldighet att genomföra sanktionerna. Skulle de inte göra det, så kan de bli straffade.

Man kan läsa mer om sanktioner i FN stadgans kapitel VII. I Sverige kan man straffas om man inte följer de förbud som syftar till att genomföra sanktioner mot en stat (lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner § 8).

Verkligen en intressant fråga att ställa! Det är väldigt klurigt med internationella lagar och överenskommelser, men jag hoppas att det jag har skrivit förklarar situationen.

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag förstår att EU-länder måste följa EU:s beslut om sanktioner, t.ex. att inte handla med land A, men frågan gällde det faktum att ett EU-land (Storbritannien) beslagtar en tanker från ett icke-EU-land (Iran) för att Iran handlar med Syrien, som är föremål för sanktioner från EU. Varken Iran eller Syrien ingår ju i EU. Hur kan EU tvinga andra länder att följa dess sanktioner? Jag trodde att enligt internationell lag bara FN:s sanktioner är tvingande eftersom alla länder är medlemmar i FN. Så frågan kvarstår!
2019-07-24 12:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1015)
2019-10-14 Får man rösta när man är intagen på ett fängelse?
2019-10-06 Är det lagligt att förespråka secession ur Sverige?
2019-10-06 Kan jag få rättshjälp trots min inkomst?
2019-10-01 Född i USA, var får man automatiskt medborgarskap?

Alla besvarade frågor (73695)