hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?

2020-09-30 i Påföljder
FRÅGA
Om en åtalad konsekvent struntar i att dyka upp på de huvudförhandlingar han blir kallad till. Och polisen inte hittar honom. Kan brottet då preskriberas till slut?Och vad gäller om man avviker på en permission och lyckas hålla sig undan. Preskriberas då kvarvarande strafftid till slut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid för åtal

Utgångspunkten för preskriptionstid för åtal är att man inte ska kunna åtalas när det gått för lång tid sedan brottet begicks, för att straffen inte ska komma alltför lång tid efter brottet då det tappar i effekt. Tiden för preskription börjar räknas från när brottet begicks, och beroende på vilket straff som brottet kan ge, finns det olika preskriptionstider (35 kap. 1§ brottsbalken). Se nedan:

- två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,
- fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,
- tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,
- femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,
- tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Vissa brott har dock ingen preskriptionstid, så som mord, dråp, våldtäkt, vådtäkt mot barn, folkmord, terroristbrott m.m. (35 kap. 2§ brottsbalken).

Men preskriptionstiden avbryts när en person blivit häktad, eller delgiven stämning. Det innebär att så fort misstänkt blivit delgiven stämning, eller häktad, kan brottet inte preskriberas. Det hindrar dock inte åklagaren från att lägga ned åtalet om det är alldeles för svårt att få tag på en person. Men så länge personen är delgiven, alltså bekräftat att de tagit emot åtalet, så kan hen inte undgå åtal med hänsyn till preskriptionstiderna.

Preskriptionstid för verkställighet av straff

Om verkställigheten av ett fängelsestraff avbryts finns det preskriptionsregler på resterande verkställighet. I praktiken innebär det att man kan rymma och undanhålla sig så länge att man inte behöver verkställa resten. Preskriptionstiden beräknas utifrån hur mycket tid som återstår av fängelsestraffet, och beräknas från dagen då avbrottet skedde, eller när den villkorliga frigivningen började (35 kap. 9§ brottsbalken). Exempelvis kan sägas att den som avtjänar ett sexårigt fängelsestraff och rymmer med tre år kvar, får en preskriptionstid på tio år, och den som rymmer från ett livstidsstraff har en preskriptionstid på 30 år (35 kap. 8§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis
Det innebär alltså att preskriptionstiden för åtal börjar löpa från när brottet begås, och kan avbrytas genom delgivning och häktning. Preskriptionstid för verkställighet av straff finns, och detta beror på hur mycket man har kvar när man avviker. Det kan tilläggas att detta är ett ämne som diskuterats på riksdagsnivå och att det nu i september har fattats beslut i regeringen om att tillsätta en utredning för att se över preskriptionstiderna. Detta kan du läsa mer om på regeringens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1530)
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva
2021-05-31 Pandemilagen och hyra stuga som rymmer många

Alla besvarade frågor (93065)