Hur fungerar närståendeadoption vid assisterad befruktning?

2018-10-31 i Adoption
FRÅGA
Närståendeadoption / FaderskapsutredningOm vi planerar Ivf i Danmark (lesbiska) måste då donatorn man väljer vara öppen eller kan man välja anonym donator för att kunna göra en närståendeadoption?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om ett barn tillkommer genom assisterad befruktning utomlands utanför den svenska sjukvården kan gemensamt föräldraskap åstadkommas genom en närståendeadoption. Om man väljer att genomgå en assisterad befruktning utomlands finns det inget hinder för närståendeadoptionen att man väljer en anonym donator. Förutsättning för en närståendeadoption är att man är gifta eller att man lever som samboende (se 4 kap. 6 § 2 st. föräldrabalken).

Eftersom den assisterade befruktningen sker utanför den svenska sjukvården kommer en faderskapsutredning att påbörjas (vilket socialnämnden är skyldiga till att utreda enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken). Därför att det viktigt att ni har kvar kvitton och handlingar som kan påvisa att den assisterade befruktningen skett på en klinik utomlands. Om ni kan styrka att IVF skett på en klinik kommer utredning troligen inte att gå in djupare på vem den genetiske fadern är. Varför man gör en faderskapsutredning är på grund av att man anser att barnet har rätt till att veta sitt genetiska ursprung.

Slutsatsen är således att om ni väljer en anonym donator kommer detta inte vara ett hinder för att ni ska ha möjlighet till en närståendeadoption. Men det kommer oavsett val göras en faderskapsutredning och sedan är det upp till socialnämnden och tingsrätten att besluta om närståendeadoptionen är aktuell.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (432)
2019-03-22 Kan min man få adoptera utan samtycke från biologiska pappan?
2019-03-06 Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?
2019-03-03 Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?
2019-03-03 Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (66984)