FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte12/04/2018

Hur fungerar Lilla basbeloppsregeln?

Jag blir inte klok på lilla Basbeloppsregeln eftersom alla förklarar den olika. En släktings sambo dör efter de varit sambo i 15 år. Min släkting flyttar in i dennes hus. Under denna tid så köper de några möbler gemensamma, men det mesta är antingen hennes eller hans.

Nu värderar sambons barn de gemensamma möblerna till futtiga 3-4000 kronor. Är det alltså så att enligt lilla Basbeloppsregeln utgår en summa av 3-4000 kronor för den "gemensamma samboegendomen", eller är det något annat som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna regeln finner man i Sambolagen (SamboL).

Regelns funktion

Lilla basbeloppsregeln är till för att hemmen inte ska splittras när en i ett samboförhållande går bort, eller åtminstone minska splittringens utsträckning. Rent reglertekniskt innebär lilla basbeloppsregeln att den efterlevande sambon alltid har rätt att få ut minst två basbelopp i bodelning, om möjligt. Om det inte finns tillräckligt med samboegendom i boet får den efterlevande maken all samboegendom. Denna regeln påverkar inte egendom som inte är samboegendom, den efterlevande sambon har alltså inte någon ytterligare rätt till arv. (18 § 2 st SamboL)

Exempel

Om man gör en bodelning där endast 4000 kr är samboegendom kommer båda parterna få 2000 kr. Sedan kommer lilla basbeloppsregeln, den föreskriver som sagt att den efterlevande sambon har rätt till två basbelopp i bodelningen. I detta fall finns det inte så mycket pengar att dela på vilket leder till att den efterlevande make får vad den kan, här blir det 2000 kr till, dvs totalt 4000 kr.

Om man har 100 000 kommer båda parterna få 50 000 kr från bodelningen. Lilla basbeloppsregeln föreskriver ju dock att den efterlevande ska få minst två basbelopp. 2018 är basbeloppet 45 500 kr vilket då innebär att den efterlevande sambon har rätt till 91 000kr i bodelningen. Den efterlevande sambon hade alltså fått 91 000 kr och den avlidne, eller snarare dennes dödsbo hade fått 9000 kr. Om bodelningen sker för mer än fyra basbelopp kommer inte lilla basbeloppsregeln bli relevant efter som att den efterlevande sambon ändå kommer få mer i bodelningen.

Sammanfattning

I fallet du beskriver i din fråga kommer alltså den efterlevande sambon få 4000 kr i bodelningen och inte (åtminstone inte från lilla basbeloppsregeln) kunna kräva någon annat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?