Hur fungerar konceptet bakom hur man ärver?

Min bror och jag ska del på en bil efter vår pappa i bouppteckningen. Bilen är värderad till 100 000kr. Min bror vill lösa ut mig med 50 000kr. Han vill behålla bilen. Då funderar jag. Han får då en bil för 100 000 och jag får ”bara” 50 000kr. Rättvisast hade det varit att sälja bilen och dela vinsten. Men han vill ha bilen… Tänker jag fel där?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga berör en av de bärande idéerna om hur arvsrätten är uppbyggd i Sverige. Det är många som tror att arvet fungerar så som du beskriver och din fråga är därför vanlig men det är inte exakt så det fungerar. 


Ärvdabalkens bestämmelser

Av ärvdabalkens bestämmelser följer det att "arvlåtarens barn ska tagga lika lott" (2 kap 1§ 2 st. ÄrvB). Det innebär alltså alltså att arvtagaren, den som ärver, ska få samma lott som andra arvtagare, vilket är ett genomgående tema i ärvdabalken.


Bestämmelsernas konsekvenser i ditt fall 

I ditt fall innebär det att din fars tillgångar (bilen) ska delas lika mellan dig och din bror vilket gör att ni har rätt till 1/2 av värde vardera. Eftersom bilen är 100 000 innebär det att du och din bror har rätt till 50 000 kr vardera. Vidare eftersom din bror vill behålla bilen vill han alltså köpa din 1/2 av bilen. Den andra halvan har han själv rätt till genom Ärvdabalkens bestämmelser.

Som du säger skulle man kunna se det som att din bror får en bil värd 100 000 men så ska man inte se det. Istället ska man se det som att din bror köper din rättmätiga halva för 50 000 och genom detta får rätt till hela bilen som tillsammans med sin andel får marknadsvärdet 100 000. Rent marknadsmässigt blir alltså bilens värd 100 000 för din bror men för honom har han gått plus-minus noll av att köpa bilen eftersom hans försäljningskostnad kommer minskas med anskaffningskostnad dvs. de 50 000 han köpte bilen för. Om din bror så i framtiden säljer bilen kommer han räkna av 50 000 från dem 100 000 vilket gör att han i framtiden precis som du kommer få 50 000 av att köpa bilen av dig. 


Jag hoppas jag kunde klargöra hur arvsrätten fungerar och att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet är du mer än välkommen att höra av dig med följdfrågor eller genom att ställa en helt ny fråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000