Hur fungerar ett uppskov och hur gör man det?

2015-12-29 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej! Vi har sålt en lägenhet för 2275000kr som vi anskaffat för 895000kr och vinsten blev då 1328274kr (efter avdrag för mäklarkostnad etc) och vinstskatten därmed 292,220.28kr. Vi har köpt en ny bostad (villa) för 3220000kr. Har förstått att man kan få uppskov på skatten, men jag hittar ingen information om vad fördelen med detta är! Antar att det finns en ekonomisk vinning att göra, men vad är denna och hur gör man?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen och uppskovsbeloppet hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här.


Uppskovet

Det stämmer att man har möjlighet att göra ett uppskov om man köper en annan bostad i samband med att man säljer en.

Jag utgår ifrån att huset ni har köpt ligger inom EES-området IL 47:5 st 1 mom 1 och att lägenheten som ni sålt var er privat- och permanentbostad (det är en permanentbostad exempelvis om ni har varit bosatta där under minst ett år närmast försäljningen) IL 47:3. Under förutsättning att detta stämmer och att ni köpt huset före utgången av det året som ni sålde lägenheten samt att ni bosätter er i huset senast den 2 maj året efter det att ni sålt lägenheten får ni göra ett uppskov med hela kapitalvinsten IL 44:13 & 47:7.

Tänk på att man aldrig får ha ett högre uppskovsbelopp än 1 450 000 kronor multiplicerat med hur stor del av bostaden man äger IL 47:7 st 2 – detta kan ställa till det om ni har uppskov sedan tidigare.

Schablonintäkt

Det har införts en avgift för den som har ett uppskov. Detta är på 1,67 % av summan man har i uppskov vid årets ingång IL 47:11b.

Vinsten med ett uppskov

På den tiden man inte behövde betala den ovan nämnda schablonintäkten så var det en större vinst med att ha ett skattemässigt uppskov. Värdet av pengar devalveras och på så sätt blev skulden ”mindre”. I nuläget är läget något annorlunda.

Anledningen till att man ges möjligheten till att göra ett uppskov är att bostadsmarknaden inte skall hindras av att man är nödgad att skatta på vinsten från sin tidigare bostad.

Summering

Utifrån de givna förutsättningarna och de antaganden som jag gjort har ni alltså möjlighet att skjuta upp beskattningen.

För att begära ett uppskov skall man fylla i en K6 blankett för ett preliminärt uppskov och en K2 blankett för ett slutligt uppskov. Det avgörande för om det är preliminärt eller slutgiltigt uppskov för er, som jag har förstått det, är när ni flyttar in i huset – då jag inte vet exakt när detta är har jag lämnat hänvisningar till båda blanketterna även om jag i min utsaga ovan utgick ifrån att ni flyttade in innan 2 maj året efter ni sålt lägenheten. Information rörande hur man går tillväga för att fylla i dessa finns i Skatteverkets broschyr SKV 321.

Använder ni istället er av internetdeklarationen kan ni med fördel få er till dels informationen om hur ni skall deklarera genom en film gjord av Skatteverket. Den hittar du här. Då ni får hjälp genom en till viss del automatiserad ifyllnad av deklarationen genom olika kontrolluppgifter vid deklaration via internet – om dessa ges av bostadsrättsföreningen – verkar detta vara det enklare alternativet.

Om ni vill ha hjälp att genomföra era deklarationer kan ni komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (86931)