FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTÖvrigt31/03/2022

Hur fungerar ett borgensåtagande?

Jag och min make funderar på om vi ska gå i borgen för en god vän. Vi förstår inte riktigt allting om vad som gäller. Hur fungerar ett borgensåtagande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika typer av borgensåtaganden. Det framgår inte vilken typ av borgensåtagande som du efterfrågar, jag kommer därför i det följande att redogöra för båda. Regler om borgensåtaganden återfinns i handelsbalken [HB].

Vad är borgen?

Borgen är en säkerhet som är knuten till en viss person. Det innebär att någon person utgör säkerhet för att en annans lån eller liknande blir betalt. Det är ett förhållande mellan tre personer.

Borgenär: långivaren

Borgensman: de som åtar sig borgen, du och din make i detta fall

Gäldenär: låntagaren, er vän i detta fall

Enkel borgen

Vid en enkel borgen ska borgenären i första hand försöka få betalt av gäldenären. Det är först när gäldenären misslyckas med att betala som borgenären har rätt att kräva pengarna av borgensmannen (10 kap. 8 § HB).

Proprieborgen

Borgensåtagandet är ''såsom för egen skuld''. Det innebär att borgenären har lika möjlighet att kräva betalning från borgensmannen som gäldenären (10 kap. 9 § HB). Långivaren kan därmed kräva pengar från dig och din make innan er vän.

Allmänt

Borgensmannen har regressrätt vilket innebär att hen har rätt till att kräva gäldenären på pengarna. Det vill säga att du och din make kan med regressrätt kräva pengarna tillbaka från er vän vid ett senare tillfälle.

Det kan vara värt att veta att det krävs väldigt speciella omständigheter för att ett borgensåtagande ska kunna avsägas. Utgångspunkten är att det inte är möjligt att avsäga sig borgensåtagandet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Nilufer NouriRådgivare
Hittade du inte det du sökte?