Hur fungerar en vuxenadoption?

2018-10-29 i Adoption
FRÅGA
Hej Jag är biologiskt föräldrar till en 19årig som bor hos sin andra förälder. -Kan han/hon blir adopterad till andra förälder partner/gifta utan min samtycke?Eller måste jag först ge mitt godkännande?-Eller kan adoption sker utan mitt samtycke eftersom han/hon är myndig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption av en myndig person finns reglerat i 4 kap. 4 § föräldrabalken. Paragrafen föreskriver att om den som ska adopteras har fyllt 18 år får den endast adopteras om det föreligger särskilda skäl. Detta med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Man ska även se om adoptionen i övrigt är lämplig. Vad som utgör särskilda skäl är exempelvis att sökanden har uppfostrat den som ska adopteras eller att adoptionen sker på grund av att det föreligger en relation som den mellan en förälder och ett barn. Detta innebär att det är relativt svårt att adoptera en vuxen person och om man ser till praxis är vuxenadoptioner sällsynt.

Vid vuxenadoption krävs det samtycke av den som adopteras. Däremot behövs inte ditt samtycke för adoptionen eftersom ditt barn är myndigt. Ansökan om adoption görs till den tingsrätt där sökanden har sin hemvist. Adoptionsansökan ska vara undertecknad av sökanden och den som ska adopteras. Det ska även bifogas personbevis och en motivering till varför adoptionen ska godkännas. Tingsrätten ska även få in kontaktuppgifter gällande de biologiska föräldrarna (namn, adress, telefonnummer etc) eftersom de ska inhämta deras åsikter angående adoptionen. Din åsikt inhämtas således men du har inte möjlighet att hindra en adoption eftersom det ankommer rätten att ta beslut i den frågan.

Med vänlig hälsning,

Claudia Perra-Morin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (471)
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son om jag har gemensam vårdnad med sonens pappa?
2019-10-15 Kan min sambo adoptera min son?
2019-10-12 Adoption av sambos barn
2019-10-11 Hur adopterar man en vuxen person?

Alla besvarade frågor (73715)