FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/09/2019

Hur fungerar en misstroendeförklaring?

Hej!

Om vi är en grupp på några tusen människor, kan vi då kräva att regeringen avgår genom en missnöjesförklaring i enlighet mot grundlagen:

Regeringsform

1 kap. 1§ 2§

Detta då vi anser att Regering och förövrigt även riksdagen olagligt brutit emot dessa lagar?

Jag ringde JO och fick hänvisning till vad som menas med Demokrati samt grundlagarna men inget riktigt svar på mina frågor vad de innebär.

Rent lagligt är det lagar som bygger upp styret samt systemet efter vad jag förstått och JO säger att de mer är som en portallag som reglerar Sveriges bla rättssystem.

Jag hävdar att vi kan använda oss av grundlagen ätt skicka in en misstroendeförklaring då vi anser att regeringen och riksdagen har brutit mot Sveriges demokrati och att vi d vs folket har blivit trampade på och inte har något att säga till om annat än i våra val.

Men om jag tolkar grundlagen på det sätt som den står skriven, jag liksom tusentals andra tolkar den som att folket har den yttersta rösten att kunna påverka riksdag och regering utom bara vid valen iom det står att all offentlig makt utgår från folket.

Jag hävdar att folket har rätt att säga och göra vad de tycker anser vara det rätt för Sverige.

Har jag fel i detta?

Mivh

Mikael Eriksson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga så undrar du om en misstroendeförklaring är ett effektivt (eller möjligt) sätt att avsätta en regering.

När det gäller en missnöjesförklaring, så kommer jag inte ta upp detta eftersom det betyder att man uttalar sitt missnöje över ett domstolsbeslut. Jag tolkar det som om du är mer intresserad av den parlamentariska rätten som du har som svensk medborgare att påverka Sveriges styre.

Regeringsformen 1 kap. 1 §

Helt riktigt – statens makt utgår ifrån folket! Detta innebär att det är vi som svenska medborgare som påverkar och i avgör vilka vi vill ska representera våra intressen.

RF 1:1 tydliggör att vår demokrati är parlamentarisk. Detta innebär att regeringen är beroende av riksdagen för att kunna ha kvar sin makt.

Detta innebär att en åtgärd som en misstroendeförklaring, måste komma från riksdagen. För att avsätta en hel regering så måste 35 ledamöter i riksdagen rikta ett förslag om misstroendeförklaring mot statsministern.

Om detta ska gå igenom, så måste en majoritet av riksdagen stödja misstroendeförklaringen.

Detta är ett extremt högt ställt krav och har så vitt jag vet aldrig varit ett framgångsrikt sätt att avsätta en regering i modern politisk historia.

Regeringsformen 1 kap. 2 §

Du nämner även denna paragraf. Detta är en paragraf som ställer upp olika mål, vilka det allmänna ska försöka efterleva. Dessa mål ska alltid finnas i bakhuvudet när offentlig makt utövas, likaväl när myndigheter fattar beslut, som när ny lag stiftas.

Jag är inte säker på om du menade RF 1 kap. 2 § eller om du syftade på RF 1 kap. 1 § 2 stycket. Men nu har jag förklarat båda paragraferna för att vara på den säkra sidan.

Sammanfattning och råd

Det är riksdagen som kan välja att misstroendeförklara statsministern. Men riksdagen är sammansatt av de representanter som du, jag och alla som är röstberättigade väljer på valdagen. Om du vill att en misstroendeförklaring ska ske, så är det bästa sättet att du och de som tycker som du, framför detta till era valda representanter.

Om de väljer att inte fullföra en sådan misstroendeförklaring, trots att det är uppenbart att en majoritet av deras väljare vill det, så vet ni vem/ vilka ni inte ska rösta på nästa i nästa val till riksdagen.

Jag förstår att detta inte är svaret du kanske ville höra – demokrati är extremt långsamt och inte heller alltid rättvis, det är enligt mig den bästa lösningen som finns just nu för hur ett samhälle skall styras, men långt ifrån perfekt.

Mitt yttersta råd till dig är att bli politiker. Det är det enda sättet att "vara med i matchen" så som du verkar väldigt sugen på. Så länge du angriper detta som en "vanlig" medborgare, så blir det lite mer passivt.

Sedan så kan jag även tillägga att det kan kännas som att allting som regeringen gör är fel eller dåligt. Särskilt om man inte håller med om deras politiska ideologi. Jag tycker personligen att det är skönare för en själv att välja att fokusera på det som fungerar bra i samband med att man försöker förbättra det man tycker är bristfälligt. Det är för mycket negativitet i samhället just nu och vi i Sverige har det ändå väldigt bra, det kan vara skönt att påminna sig själv om det ibland.

Om du har fler frågor så får du gärna skicka in dem!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”