Hur fungerar det när arvet tillkommer föräldrarna?

Min mans yngre halvsyster har avlidit i en olycka. Hon var varken gift eller hade barn. Deras gemensamma far är avliden men mamman lever (det är dock ej samma mamma som min mans). Hur funkar arvslotten? Ärver mamman allt eftersom pappan är avliden? I Släktutredningen står endast mamman som efterlevande samt den avlidne fadern. Hon hade förutom sin halvbror , 2 syskon med samma mamma och pappa. Varken min man eller de 2 andra syskonen syns i släktutredningen. Så hur vet den som gör bouppteckningen vem hen ska kalla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då det rör sig om arv kommer ärvdabalken (ÄB) att tillämpas och paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under din ovan infogade länken.

Vem ärver den avlidne?
Första arvsklassen

De första att ärva den avlidne är de så kallade bröstarvingarna, alltså barnen till den avlidne. De inkluderas, tillsammans med make, barnbarn osv. i den första arvsklassen. Detta följer utav 2 kap. 1 § ÄB.

Andra arvsklassen
I ditt fall har dock din makes halvsyster varken haft någon make eller barn, detta gör att vi hamnar i den andra arvsklassen. Jag kan bara kort konstatera att man inte hamnar i denna arvsklass om det finns en make eller barn till den avlidne.
Den andra arvsklassen består utav den avlidnes föräldrar som då kommer att ärva hälften vad från den avlidne. Modern ärver alltså 50 % och fadern 50 %. Skulle i sin tur någon av föräldrarna vara avlidna betyder det inte att den andra föräldern ärver allt.
Är den ena utav föräldrarna som ska ärva avliden kommer nämligen arvet att gå till dennes barn, oavsett om det är barn som varit gemensamma med modern till den avlidne eller inte. Alltså, då den avlidnes förälder ska ärva men även denne avlidit, ärver därefter den avlidne förälderns barn. Detta oavsett vem den avlidne föräldern haft barnen med. Se 2 kap. 2 § ÄB.

I ditt fall kommer då 50 % av arvet att gå till den dödes mor, de 50 % som skulle tillfallit fadern kommer att gå till hans barn (oavsett vem modern är). Hans barn kommer då att dela lika på hans 50 %.

Jag hoppas detta ger svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo