Hur fungerar det med lön, varsel och skadestånd vid upphörande av provanställning?

FRÅGA
Fick sparken pga personlig skäl 1dag efter en incident på jobbet har jag rätt till skadestånd och garantilön?Min anställningsavtal var provanställning och jag vet att dem kan sparka dig när dem vill enligt LAG 6 LASJag skulle få skriva på något papper när jag fick sparken men de gav mig aldrig något papper och de har gått 3 veckor sedan jag fick sparken inte fått något på mail heller. Därför blev jag fundersam om jag kommer få ut nån lön nästa månad eller inte.Då är min fråga kan jag få ut garantilön och skadestånd då jag inte blev "varslad" inom 2veckor Min kollektivavtal inom anställningsavtalet som jag skrev på var Almega Tjänsteföretagen och unionen.anställningen omfattas av kollektivavtal mellan Almega tjänsteföretagen och unionen samt företagets övriga regler.Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du blivit uppsagd under en provanställning på grund av personliga skäl och att du undrar om något papper ska skrivas på, hur det blir med lönen, om du kan få skadestånd samt om uteblivet varsel kan påverka situationen. Den lag som framförallt är aktuell i ditt fall är lagen om anställningsskydd (LAS) och nedan ska jag försöka redogöra för några relevanta regleringar i denna.


Upphörande av provanställning

Det är möjligt att träffa avtal om provanställning på max 6 månader (LAS, 6 §). Provanställningen kan dock avbrytas tidigare än efter prövotiden på 6 månader utan att arbetsgivaren behöver ange saklig grund. Det finns inte något formkrav på beskedet för att anställningen ska upphöra, det vill säga beskedet kan ske både skriftligt och muntligt. Alltså krävs det inte att du skriver på något papper för att anställningen ska upphöra. Den som hävdar att besked lämnats har dock att bevisa att så skett. I ditt fall ska alltså arbetsgivaren bevisa att du informeras om att anställningen ska upphöra.


Information två veckor före

Din arbetsgivare som vill avbryta provanställningen ska informera dig som arbetstagare två veckor före (LAS, 31 §). Om du är med i en fackförening så ska även denna meddelas samtidigt som du blir informerad (LAS, 31 §). Dock nämner du inget om att du skulle vara med i en fackförening.

Skadestånd

Allmänt skadestånd

Om din arbetsgivaren ej kan bevisa att du informerats om att anställningen ska upphöra om två veckor så kan du ha rätt till skadestånd eftersom arbetsgivaren då brutit mot en regel i lagen om anställningsskydd (LAS, 38 §). Du kan alltså ha rätt till allmänt skadestånd eftersom det verkar som att din arbetsgivare inte informerat dig två veckor innan anställningen ska upphöra (LAS, 38 §). De belopp som kan utgå vid ett sådant allmänt skadestånd beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om du vill väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren ska denne meddelas inom fyra månader efter incidenten och efter det att du meddelat din arbetsgivare måste du väcka talan inom fyra månader (LAS, 41-42 §).

Ekonomiskt skadestånd och rätt till lön

När det gäller en provanställning finns det inget stöd för att ersättning ska utgå för utebliven lön för de två veckor som du skulle varit informerad om att anställningen ska upphöra, så kallat ekonomiskt skadestånd (NJA 2003 s.115). Alltså kan du inte få lön för de två veckorna du egentligen skulle arbetat även om arbetsgivaren inte informerat dig på rätt sätt. Däremot ska du få lön enligt anställningsavtalet för alla arbetade timmar före anställningens upphörande.

Det bör noteras att du och din arbetsgivare kan ha särskilda villkor i anställningsavtalet som kan påverka din rätt till lön, exempelvis om ni avtalat om en månads uppsägningstid. Du nämner också lönegaranti i frågan, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall då lönegaranti är något som utgår i samband med konkurs eller företagsrekonstruktion. Om det däremot är så att du arbetar på en verksamhet där ni får provision så kan garantilönen användas som ett annat ord för grundlön som alltid skall utgå oavsett provisionen. Om det är en sådan garantilön du syftar på så har du som sagt rätt till sådan lön enligt anställningsavtalet för arbetade timmar innan anställningen upphörde


Kollektivavtal

Eftersom din anställning omfattas av ett kollektivavtal kan även andra villkor gälla enligt detta, exempelvis en uppsägningstid eller andra tidsfrister vid information om att anställningen ska upphöra (LAS, 2 § tredje stycket). Eftersom jag inte vet exakt hur kollektivavtalet ser ut så kan jag dock inte säga mer konkret hur det kommer påverka bedömningen i detta fall.

Råd om hur du kan gå vidare

För det första skulle jag ge dig rådet att läsa anställningsvillkoren samt det kollektivavtal som tjänsten omfattas av för att se om du har mer förmånliga villkor än endast de två veckors informationstid som lagen erbjuder.

Du kan som sagt också ha rätt till skadestånd och därför kan du överväga att väcka talan mot din arbetsgivare om detta. Det du bör tänka på är att om du inte vinner en sådan talan i domstol så kan du bli tvungen att betala rättegångskostnader, vilka kan bli höga. Därför kan det vara bra att fundera över om chansen att få skadestånd väger tyngre än risken att förlora målet i domstol. Om du vill ha mer rådgivning kring hur du ska gå vidare med detta skulle jag råge dig ta kontakt med en jurist.

Hoppas att detta svar var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Felicia Björck
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1922)
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?
2022-01-22 Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och möjlighet att säga upp en anställd
2022-01-22 Kan man bli uppsagd för att man går på gravidpenning?

Alla besvarade frågor (98564)