Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?

2021-10-13 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej, Min syster ville ge en gåva till mina barn. Det kommer från utlandet. Hur fungerar det här i Sverige att ta emot gåvan?Mvh,
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att dina barn kommer få en penninggåva från utlandet av din syster. Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om kontrolluppgifter om utländska förhållanden finns i 23 kap. skatteförfarandelagen (SFL).

Behöver jag betala skatt för en gåva jag fått?

Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att:

1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. Det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om denna faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, om att gåvoavsikt finns, och 3. Gåvan bygger på frivillighet.

Finns det några formkrav för att en penninggåva ska vara giltig enligt svensk rätt?

Det finns inget formkrav för att en penninggåva ska vara giltig enligt svensk rätt, därmed behöver något gåvobrev inte upprättas. Det är tillräckligt att pengarna kommit i mottagarens besittning för att gåvan ska anses vara fullbordad (2 § gåvolagen).

Det är däremot klokt att upprätta ett gåvobrev, då gåvobrevet exempelvis kan användas för att visa varifrån pengarna kommer, om banken skulle vilja veta detta. Gåvobrevet behöver inte bevittnas eller registreras.

Det är inte ovanligt att banken ställer frågor om var pengar kommer ifrån, framförallt vid transaktioner med lite större belopp. Banken är enligt penningtvättslagen i vissa fall skyldig att ställa sådana frågor för att minska risken för bland annat penningtvätt. Lagen ställer höga på att banken har god kunskap om dess kunder och deras bankaffärer.

Måste jag lämna en kontrolluppgift till Skatteverket om jag tar emot en gåva från utlandet?

Enligt 23 kap. 1 § första stycket SFL måste en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, om en summa från utlandet överstigande 150 000 kr överförs till en person Sverige. Kontrolluppgiften ska enligt 23 kap. 1 § andra stycket SFL lämnas till Skatteverket av den som förmedlat betalningen, alltså banken eller något annat betaltjänstföretag. I kontrolluppgiften ska betalningens belopp i använd valuta, betalningsdatum, valutakod, och vilket land betalningen kommer ifrån anges (23 kap. 1 § fjärde stycket SFL). Du kan läsa mer om betalningar från utlandet på Skatteverkets hemsida här.

Sammanfattning

Gåvan kommer inte beskattas i Sverige eftersom, gåvor är skattefria. Det faktum att gåvan skickats från utlandet saknar betydelse. Det behöver inte finnas någon nära släkt- eller familjerelation mellan gåvogivaren och mottagaren, men det kan underlätta bevisningen om parterna är närstående. Jag rekommenderar att ni upprättar ett skriftligt gåvobrev om gåvan rör ett högre belopp, då detta kan underlätta bevisningen om banken undrar var pengarna kommer ifrån.

Det finns ingen gräns på hur stort belopp som får skickas till Sverige från utlandet, men överstiger summan 150 000 kr måste kontrolluppgift lämnas till Skatteverket.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (337)
2021-10-13 Hur fungerar det i Sverige att ta emot en gåva från utlandet?
2021-09-24 Ska gåvor tas upp i deklarationen?
2021-09-08 Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?
2021-08-23 Bästa sättet att överlåta fastighet till mina barn skattemässigt

Alla besvarade frågor (96487)