Hur fungerar den legala arvsrätten?

2018-01-15 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Jag undrar om mina barn ärver min morbror ( min mors bror ) när han dör om jag har dött före honom? Han är ogift och har inga barn. Inga föräldrar i livet bara en syster ( min mor) som i sin tur bara har mig. Vi vill alla att det ska bli så.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första vill jag bara nämna att det finns två sätt en kan ärva på. Dels genom den legala arvsrätten som du kan hitta i ärvdabalken [nedan förkortat till ÄB] i lagboken och dels genom testamentsrätten. Eftersom du inte nämnt något testamente utgår jag ifrån att du vill få ett svar utifrån den legala arvsrätten.

Den legala arvsrätten utgår ifrån tre arvsklasser. Den första innefattar bröstarvingar; alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn. Den andra arvsklassen innefattar arvlåtarens föräldrar och även arvlåtarens syskon som ärver om någon förälder inte finns i livet. I tredje arvsklassen ärver morföräldrar, farföräldrar, mostrar och fastrar. Det är extremt viktigt att komma ihåg att första och andra arvsklassen är "uttömmande" vilket innebär att en inte kan gå vidare till nästa arvsklass förrän en arvsklass är helt tom på arvingar. Exempelvis, ett syskon kan inte ärva om den som dött har några barnbarn eftersom dessa ärver före.

Kan barnen ärva genom den legala arvsrätten?

Som huvudregel är det alltså din morbrors bröstarvingar som ärver, alltså dennes barn, barnbarn [2 kap. 1 § ÄB]. Endast när en konstaterat att det inte finns någon avkomling till arvlåtaren kan en gå vidare till nästa arvsklass där arvlåtarens föräldrar ärver. När inga föräldrar finns i livet går arvsrätten vidare till eventuella syskon. I ditt fall tillfaller därmed arvet din mor först när din morbror dör eftersom hon är först i nästa arvsklass. Dina barn kan endast ärva om du dör innan din mor dör, och sedan att hon också dör. Därför är det inte möjligt för dina barn att ta del av arvet från din morbror direkt genom den legala arvsordningen [2 kap. 4 § ÄB].

Däremot finns det en möjlighet för din morbror att förordna så att dina barn ändå kan få del av arvet och det är genom att upprätta ett testamente. För att upprätta ett testamente krävs det att din morbror skriver ett testamente över all sin egendom, undertecknar handlingen samt ser till att två vittnen samtidigt bevittnar och skriftligt intygar på att ett testamente kommit till stånd på ett korrekt sätt [10 kap. 1 § ÄB]. Det finns vissa krav på vem som får vara vittne. Exempelvis får inte föräldrar, barn, syskon, testamentstagare, makar, sambos, goda män eller förvaltare vara vittnen. Dessutom är ytterligare ett krav att personen måste ha fyllt 15 år och inte ha någon psykisk störning som kan påverka på testamentsupprättandet. Den psykiska störningen måste alltså direkt påverka förmågan att vara vittne just i den stunden som testamentet upprättas. Det räcker inte att en person är deprimerad från och till. Vilka som får vara vittnen framgår av [10 kap. 4 § ÄB].

Sammanfattningsvis vill jag därmed säga att utefter den informationen du presenterat för mig och utefter den informationen jag givit till dig, blir min bedömning att dina barn inte kan ärva direkt från din morbror genom den legala arvsrätten eftersom att hans syster [din mor] ärver först och en arvsklass måste vara helt uttömd innan någon annan kan ärva. Däremot kan din morbror förordna så att dina barn ändå kan få hans egendom, genom att upprätta ett testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98612)