Hur fungerar bodelning av bostad?

2019-08-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Vi ska skiljas.. min man vill köpa ut mig från huset.. Vi har halva lånet var som 1160000 .(enmiljonetthundrasextio tusen) Taxeringsvärdet på huset är 873000 (åttahindraskjutiotusem)Hur mkt ska kan köpa ut mig med
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller säger lagen?

Vad som händer vid en skilsmässa regleras i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad som ÄktB. Där framkommer det att makarna ska lägga samman det som finns kvar av varderas giftorättsgods efter det att skulder dragits av (10 kap. 1 § ÄktB. och 11 kap. 2 § ÄktB.). Det sammanlagda värdet ska sedan fördelas lika på vardera part (11 kap. 3 § ÄktB.). Värdet på giftorättsgodset värderas utefter marknadsvärdet vid den kritiska punkten för skilsmässan, alltså när talan om skilsmässa väcktes (9 kap. 2 § ÄktB.). När man delar en bostad ska man i värderingen dra av kostnaden för den latenta skatteskuld som kommer uppkomma vid en vinst av en bostadsförsäljning.

Hur blir utfallet i denna situation?

Då taxeringsvärdet inte nödvändigtvis är marknadsvärdet är din fråga svårbesvarad utifrån den information som erhålls. Teoretiskt sett ska marknadsvärdet delas på er båda och därav ska även lånet delas på er båda. Därefter dras lånet av från marknadsvärdet och det är det ni ska ha på vardera lott. Den summan kan sedan överföras i kontanta medel från den part som vill behålla bostaden (11 kap. 7 § ÄktB. samt 11 kap. 10 § ÄktB.)

Hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2530)
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?

Alla besvarade frågor (80629)