FrågaFAMILJERÄTTAdoption27/01/2023

Hur fungerar adoption av ett barn?

Hej, Jag och min sambo har barn från tidigare äktenskap. Min sambo har gemensam vårdnad med barnens mamma men jag har ensam vårdnad om min son. Vi ska snart gifta oss och jag undrar hur sambons möjligheter för att bli vårdnadshavare till min son ser ut? Det är genom domstol vid min skilsmässa som ensam vårdnad gick igenom. Vi bor nu på annan ort än pappan och för trygghetens skull för rättigheter att kunna ta hand om sonen med läkare, skola osv så skulle det vara bra om min sambo blir vårdnadshavare. Hur går vi tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Ett alternativ för din sambo att kunna bli vårdnadshavare till din son är genom adoption. Rättslig reglering kring detta finner du i föräldrabalken (FB).


Vem godkänner en adoption?

Inledningsvis kan sägas att det är barnets bästa som ska styra alla frågor som rör adoption enligt 4 kap. 1 § FB. Vidare ska barnet få komma till tals och dessa åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad enligt 4 kap. 3 § FB.


När det kommer till samtycke får den som har fyllt 12 år endast adopteras om den samtycker till adoptionen, samt att vårdnadshavaren till barnet måste godkänna adoptionen, enligt 4 kap. 7-8 §§ FB.


Det är rätten som ska se till att ett ärende om adoption blir tillräckligt utrett, 4 kap. 13 § FB, och socialnämnden får därför i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning. I denna innefattas bland annat att utreda föräldrarnas inställning till adoption, 4 kap. 14-15 §§ FB.


Sammanfattningsvis kan sägas att ansökan om adoption är ett alternativ för din sambo att bli vårdnadshavare. Om det är så att din son är över 12 år måste han godkänna en sådan adoption, men barnets åsikter och tankar ska oavsett tas hänsyn till.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”