FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott15/03/2021

Hur förhåller sig lagen till elscootrar och vilka krav uppställs på dessa typer av fordon?

Hej, reglerna kring elscooters är luddigt formulerade och i storstäder verkar de flesta åka olagligt utan att någon myndighet bryr sig.

Reglerna är dock tydliga, kör du en elscooter i 20km/h men med em motoreffekt högre än 250W men mindre än 1000W räknas detta som en moped klass 2.. men troligen inte då den "troligen" inte uppfyller kraven för att vara en moped? Då en elscooter inte går att klassa som en moped då den saknar CoC intyg + massa andra krav en moped har..

Så Min fråga är, om jag äger och kör en elscooter i 20km/h på allmän väg men håller mig till cykelbanan och följer trafikreglerna i övrigt, men med en motorstyrka på 1000W.. kan polisen då stoppa mig och isåfall vad händer då?

Jag har förarbevis för bil så jag har automatiskt förarbevis för moped, men Jag antar att dom inte ser det som en moped? Och inte heller som en cykel..? Man framför alltså ett olagligt fordon på allmän väg, samt att fordonet inte är varken registrerat eller försäkrat..

Kan man då förvänta sig böter eller finns det strängare straff för detta brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller eldrivna motorfordon har rättsläget halkat efter rejält, men som du konstaterar har vi idag riktlinjer som föreskriver att en elscooter framförs lagligt och likställs som en cykel om den uppfyller kraven i 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (bl.a. Krav på max 250W och maximal hastighet på 20 km/h). Det finns många elscootrar som överskrider dessa krav, och kan då i vissa fåtal fall klassas som mopeder om de når upp till kraven för att kunna likställas som mopeder.

Till din fråga, om du har en elscooter som har en motorstyrka på 1000W, kommer din elscooter inte längre att räknas till kateogorin "cykel" enligt 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Utan att veta exakt vilken modell din elscooter är, får jag lov att anta att den heller inte når upp till kravet för att klassas som en moped (med generell tanke på elscootrars chassi och andra säkerhetsfaktorer). Elscootern anses därav inte kunna placeras i någon av de kategorier som 2 § Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner föreskriver och kommer därmed betraktas som ett olagligt fordon att färdas på allmänna vägar. Det blir av denna anledning endast tillåtet att framföra fordonet inom inhängnade områden. Skulle du trots allt välja att åka med elscootern på allmän väg får polis med hjälp av 27 kap. 1 § Rättegångsbalk (1942:740) beslagta elscootern vid misstanke om brott för att kontrollera om elscootern har framförts lagenligt. Är det klarlagt att fordonet har framförts olagligt blir 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott tillämplig, där du kan komma att dömas för olovlig körning. Straffet för olovlig körning är dagsböter, betraktas brottet som grovt (vilket omständigheterna du angett inte talar för) kan 6 månaders fängelse bli aktuellt.


Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”