Hur fördelas kvarlåtenskapen vid omgifte?

FRÅGA
Hej, min far gick bort för 10 år sedan. Min mor och far var gifta och jag är deras enda och gemensamma barn. Vid fars bortgång gjordes ingen bodelning. Vid dödstillfället hade dom tillgångar på ca 1 milj i form av en obelånad villa. Mor gifte sedan om sig med en ny man som också hade ett hus värt ca 1 milj. Dom sålde då sina hus och köpte ett gemensamt. Dom har nu levt upp ca 1 milj och det nya huset har gått upp ca en halv milj i värde. Hur fördelas deras förmögenhet på ca 1,5 milj om Mor dör eller om de skiljer sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Är föräldrarna gifta ärver man inte förrän den sista föräldern avlidit. Detta innebär i ditt fall att du inte ärver förrän din moder gått bort. Fram till dess får modern i princip göra vad hon vill med pengarna och du ärver det som kvarstår, eller får åtminstone ut din laglott. Gifter hon om sig, för att sedan avlida har hennes make rätt till hälften då detta utgör giftorättsgods. Din laglott består av halva arvslotten och det är detta du har rätt till att ärva enligt lag. Laglotten kommer då att beräknas på den andra hälft som inte utgör giftorättsgods. Resterande kvarlåtenskap (som inte är giftorättsgods) tillfaller hennes make om hon inte testamenterat det till någon annan. Se 3:1 ärvdabalken här

Skulle de skilja sig kommer deras tillgångar som utgör giftorättsgods att delas lika. Enskild egendom räknas alltså inte in och man tar inte heller hänsyn till de tillgångar som din mor fått ärva från din fader. Se här

Hoppas detta hjälpte dig i dina funderingar!

Gabriella Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll