Hur fördelas kvarlåtenskapen och räknas ISK med?

Hej! Vi är gifta och har båda barn sedan tidigare ( särkullbarns). Om någon av oss går bort har jag förstått att vi ärver inte varandra om inte testamente upprättats. Vi har öppnat Kapitalsparkonto som vi testamenterat till varandra. Men hur ligger det till med ISK o andra bankkonton? Vi har varsitt ISK, kommer de " slås ihop" och 50% går till den kvarlevande o 50% till den avlidnes barn? Eller tillfaller mitt konto mina barn o hans hans barn oavsett summa på kontona?

Tycker det är svårt att förstå reglerna för särkullbarns o göra rätt. Dels vill man skydda kvarlevande, dels få rättvisa mellan barnen..

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur er kvarlåtenskap skulle fördelas i händelse av bortgång då ni båda har särkullbarn. Arv regleras i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott innan efterlevande make precis som du nämner enligt 3 kap 1§ ÄB, under förutsättning att de är vid liv vid arvsskiftet 1 kap 1 § ÄB.

Vad händer när en make dör

När en make dör görs först en bodelning eftersom ni är gifta, 9 kap 1 § ÄktB. Här läggs alla era tillgångar minus era skulder ihop. Detta gäller alla tillgångar oavsett i vilken form de är i varför även ISK-konton samt bankkonton ingår här.

Bodelning eller inte- två olika utfall för era barn

Om ni går på huvudregeln, den sk likadelningsprincipen som råder vid bodelning, så kommer makarnas tillgångar och skulder att slås ihop och man kommer se till det totala värdet på giftorättsgodset vid fördelning av kvarlåtenskapen, 11 kap 3§ ÄktB. Särkullbarnen kommer då få sitt arv i form utav en andel av kvarlåtenskapen och inte något speciellt bankkonto.

Om ni väljer att inte agera utifrån huvudregeln, så kan den efterlevande maken välja att jämka bodelningen, dvs att man väljer att inte göra en bodelning, 12 kap 2 § ÄktB. Då hålls vardera makes tillgångar isär, och barnen till respektive make kommer därför få hens förälders egendom i arv. Det är bara den efterlevande maken som kan bestämma att det inte ska ske en bodelning, och inte exempelvis den avlidnas barn.

Precis som du säger är det en svår intresseavvägning när det kommer till efterlevande make och särkullbarn. Ett alternativ om ni vill styra exakt vem som får vad, är att ni skriver ett testamente som inkluderar barnen. Då kan ni framföra en önskan om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Särkullbarnen har fortfarande rätt till sin andel men ni kan styra vilken sorts egendom de kommer få. Ni är välkomna att boka tid hos oss på Lawline om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente, då gör ni det här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning