Hur fördelas ett arv när barnets ena förälder ingått nytt äktenskap?

2017-07-09 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Jag funderar över hur ett arv fördelas med följande bakgrund: jag lever ensam med min son. Hans pappa är omgift men har inga fler egna barn. Frun förde med sig två barn från ett tidigare förhållande.Den dag pappan går bort, och pengar finns, hur fördelas dessa mellan vår son, frun och fruns barn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att din sons pappa inte har adopterat sin nya frus barn. Det innebär att förutsatt att det inte finns ett testamente där hans nya fru eller hennes barn står med som testamentstagare så kommer din son som särkullsbarn vara den enda arvtagaren. Jag utgår också från att det inte är aktuellt för din son att avstå sin rätt till arv till fördel för sin pappas nya fru och senare få ta del av sin arvslott när hon går bort.

Bodelning

När din sons pappa går bort upphör äktenskapet och det första steget är att genomföra en bodelning mellan dödsboet och hans nya fru. Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag äktenskapet upplöstes (9 kap. 1-2 § äktenskapsbalken). I en bodelning igår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan vara enskild genom t ex ett äktenskapsförord, det kan vara en gåva eller en testamenterat med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid bodelning beräknas respektive makes andel i boet och varje make har rätt att vid beräkningen avräkna från sitt giftorättsgods så att det täcker de skulder som den maken har. Därefter läggs det som återstår av makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan dödsboet och hans nya fru (11 kap. 1-3 § äktenskapsbalken) enligt likadelningsprincipen. Din sons pappas nya fru kan, istället för likadelning, begära att vardera sida ska få behålla sin andel giftorättsgods. Det kan t ex vara fördelaktigt för henne om hon har mer giftorättsgods än din sons pappa och hon inte önskar dela med sig av hennes del av boet med din son som är särkullbarn (12 kap. 2 § äktenskapsbalken).

Arvskifte

Efter bodelning är nästa steg arvskifte. Eftersom din son är särkullbarn, d v s inte ett barn inom det aktuella äktenskapet, tillfaller hela kvarlåtenskapen från pappan honom förutsatt att det saknas testamente (3 kap. 1 § ärvdabalken). Hans pappas nya fru har dock rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde att den tillsammans med den egendom hon erhöll vid bodelning motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Prisbasbeloppet ändras varje år och för t ex år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor. Det innebär att din sons pappas nya fru kan åberopa prisbasbeloppsregeln om hon får ut mindre än 179 200 kronor vid bodelning för att säkra sin rätt och det inskränker på kvarlåtenskapens storlek.

Sammanfattning

Din son är den enda arvtagare till sin pappa, men beroende på hur bodelningen genomförs (likadelningsprincipen eller vardera sida behåller sin egen andel giftorättsgods) och storleken på andelarna efter bodelningen där pappans nya fru kan åberopa prisbasbeloppsregeln så kan storleken på arvet förändras. Din sons pappas nya frus barn ärver inte honom överhuvudtaget om han inte adopterat dem eller om de inte står med i ett testamente.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (659)
2021-07-31 Hur fördelas egendom enligt mitt testamente?
2021-07-31 Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make
2021-07-31 Vem ärver pappans aktier?
2021-07-26 Hur fördelas arvet när efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (94634)