Hur fördelas ett arv mellan gifta makar och syskon?

Gifta par utan barn och föräldrar

Han avlider 2018 och har 5 syskon samt 1,5 milj på banken

Hon avlider 2019 och har 3 syskon samt 2,1 milj på banken

Hur fördelas arvet mellan syskonen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i delat upp mitt svar i olika sektioner för att redogöra för hur ett arv mellan gifta personer fördelas. Jag har antagit att makans kvarlåtenskap på 2,1 miljoner kronor innefattar det arv på 1,5 miljoner hon ska ärva med fri förfoganderätt från sin make som avlidit innan henne. Om detta skulle vara felaktigt får du gärna kontakta mig så kompletterar jag svaret.

Vem ärver enligt lag?

När den avlidne inte upprättat något testamente fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen som finns stadgad i ärvdabalken (ÄB). Enligt den legala arvsordning ärver i första hand ens bröstarvingar och i andra hand ens föräldrar eller syskon (2 kap. 1-2 § ÄB).

Om man är gift och inte har några barn kommer dock kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande makan med fri förfoganderätt istället. Det innebär att den efterlevande makan ärver hela arvet och får lov att disponera det relativt fritt, dock ej testamentera bort det. Den först avlidnes andra legala arvingar får istället efterarvsrätt och får således ta del av arvet från sin avlidna släkting först när även den efterlevande makan avlider (3 kap. 1-2 § ÄB).

Vem ärver den avlidna maken som avled 2018?

Om maken inte har upprättat något testamente kommer hans efterlevande maka att ärva hela kvarlåtenskapen på 1.5 miljoner kronor med fri förfoganderätt. Det innebär att makens fem syskon har rätt till efterarv från sin bror när hans efterlevande maka avlider. Makens syskon får alltså ut ett arv först när makan avlider (3 kap. 2 § ÄB).

Hur beräknar man arvet?

Makens kvarlåtenskap tillfaller helt den efterlevande makan med fri förfoganderätt. För att kunna räkna ut ett efterarv senare när makan avlider behöver man räkna ut en kvotdel av hennes kvarlåtenskap som kommer från arvet från maken.

Om maken avled med 1,5 miljoner läggs den sedermera till till makans befintliga förmögenhet. Om makan vid tidpunkten för makens död hade 600.000 kronor adderar man 1,5 miljoner och får en slutlig förmögenhet på 2,1 miljoner kronor. Procentandelen som kommer från maken blir således 1,5 miljoner / 2,1 miljoner = 71,4 %

Ovanstående blir motsvarande procentandel som makens fem syskon kommer att ärva i efterarv från den efterlevande makans kvarlåtenskap. Man ärver inte exakt den summan ens släkting lämnade efter sig i efterarv, utan man ärver motsvarande procentandel i den efterlevande makens bo. Detta innebär att man kan få mer efterarv än vad maken lämnade efter sig om makans bo ökat i värde, men man kan också få en lägre summa i efterarv än vad maken lämnade efter sig om makans bo minskat i värde.

Vad händer när den efterlevande makan avlider?

När den efterlevande makan avlider måste den avlidne makens arvingar först få ta del av sitt efterarv innan makans egna kvarlåtenskap kan fördelas på hennes arvingar.

Det innebär att makens efterarvingar ska få ut motsvarande procentandel från makans totala kvarlåtenskap som den andel makens arv utgjorde av makans förmögenhet när maken avled. Om den ovanstående beräkningen är ett korrekt antagande ska således 71,4 % av makans kvarlåtenskap fördelas som efterarv till den först avlidne makens arvingar, dvs 1,5 miljoner.

Efterarvet på 1,5 miljoner fördelas i lika delar mellan makens syskon förutsatt att alla barnen är helsyskon. Det innebär i så fall att varje syskon till den avlidne maken får 300.000 kronor vardera.

När efterarvet delats ut till makens arvingar återstår makans egna kvarlåtenskap att fördela till hennes arvingar. Om den resterande summan då är 600.000 kronor (2,1 miljoner - 1,5 miljoner) kommer detta att fördelas lika på hennes tre syskon förutsatt att de är helsyskon och vardera syskon får således 200.000 kronor vardera.

Sammanfattning

Den först avlidnes kvarlåtenskap ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt. För att veta hur mycket efterarvingarna ska ärva när den efterlevande maken avlider räknar man ut en procentandel över hur stor del av den först avlidnes arv som utgörs av den efterlevande makans totala förmögenhet. Detta görs för att efterarvingarna ska få ut motsvarande andel i efterarv, inte exakt samma summa som den först avlidna lämnade efter sig. Detta görs eftersom boet både kan öka och minska i värde.

När även den efterlevande makan avlider fördelas först efterarvet ut till den först avlidnas makens arvingar. Då använder man sig av samma procentandel som dennes kvarlåtenskap utgjorde av den efterlevande makans förmögenhet och fördelar till den först avlidnes fem syskon.

När efterarvet delats ut kan makans kvarlåtenskap fördelas till hennes syskon enligt den legala arvsordningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du några funderingar kring svaret är du välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”