FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/12/2022

Hur fördelas egendom vid skilsmässa?

Jag är svensk och min eventuella man är Turk. Jag är skriven i Sverige och Han i Turkiet. Han är arbetslös och har inga pengar, har han enligt Turkisk lag rätt till t.ex hälften av mina pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Jag tolkar din fråga som att du önskar veta hur egendom fördelas vid en äktenskapsskillnad. Vidare antar jag att ni har haft ett längre förhållande än några år. Slutligen kan jag inte uttala mig om hur lagen ser ut i Turkiet, så därför kommer jag endast besvara din fråga utifrån svensk rätt.


Vilken lag är tillämplig?

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglera frågor om bodelning.


Vad händer med egendom vid en skilsmässa?

Inledningsvis gäller att varje make råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder (1:3 ÄktB). Detta betyder att du aldrig kan dela din makes skulder och att du äger och får förvalta dina egna tillgångar. Trots detta ska all egendom som makarna äger ingå i en bodelning (10:1 ÄktB) när ett äktenskap upplöses (1:5och 9:1 ÄktB), så länge egendomen är giftorättsgods, vilket är all egendom i den mån egendomen inte är enskild (7:1 ÄktB). Egendom kan dock förbli enskild genom ett äktenskapsförord, eller genom gåva, arv eller testamente med villkor om att ärvd egendom ska förbli enskild (7:2 ÄktB). I ditt fall tolkar jag att ni inte har ett äktenskapsförord och att all er egendom bör anses vara giftorättsgods.


Hur går en bodelning till i praktiken?

Själva bodelningen går till på det sätt att man först beräknar alla tillgångarnas värde efter avdrag för skulder, och sedan läggs tillgångarnas värde ihop och fördelas lika mellan makarna (11:1–3 ÄktB). Rent praktiskt går bodelningen till genom att varje make får ta den egendom som de äger på sin lott (11:7 ÄktB). Är en tillgång mera värd, så löser man problemet genom att betala den andra maken till dess att värdena är lika fördelade (11:9 ÄktB).


Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är därför att du nog riskerar att förlora hälften av din egendom på en skilsmässa med din make, om ni inte har ett äktenskapsförord. Min rekommendation är dock du också informerar dig om lagen i Turkiet och i övrigt att du ingår ett äktenskapsförord med din make, om det går.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.


Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000