FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning30/06/2018

Hur fördelas arv efter sina föräldrar?

Jag bor i Sverige och är svensk medborgare. Jag har ärvt efter mina föräldrar i Finland. Vi är fyra syskon som delar på arvet. Hur fördelas arvet, ett av syskonen bor kvar i föräldrahemmet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om dina föräldrar är svensk medborgare är det svensk lag som blir tillämplig enligt 1 § 1st 1p lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbolag. Detta innebär att varje bröstarvinge (barn) får lika lott i kvarlåtenskapen enligt 2 kap 1§ 2 st Ärvdabalken. Detta innebär att kvarlåtenskapen ska fördelas lika mellan er syskon.


Hälsningar,
Ashtar BrikhaRådgivare
Hittade du inte det du sökte?