Hur fördelas arvet när endast syskonbarn efter arvlåtaren finns i livet?

2016-12-11 i Arvsordning
FRÅGA
HejJag har en fråga angående arvsfrågor. Jag har en farbror som avled för några veckor sedan, han var den sista av min fars syskon att avlida. Han har varit ogift och hade inga egna barn. Av hans syskon är det min far (avled 2001) och en syster (avled 1993) som hade barn. Systern hade två barn (mina kusiner) och min far hade mig. Min far gifte sig med min mor 1952 och jag föddes 1953. Från ett tidigare förhållande hade min mor med sig en son född 1944 alltså min halvbror. Han blev aldrig adopterad av min far och blir väl därför ett särkullsbarn vad jag kan förstå. Vår mor avled 1995.Min fråga är nu om min halvbror har någon arvsrätt efter min farbror och hur arvsfördelningen bör bli?Om vår mor hade avlidit efter min far hade det haft någon påverkan på arvsgången?Min farbror har inte upprättat något testamente.Hoppas dessa uppgifter räcker för att göra en bedömning.Tacksam för svar.MvhJan Ottergrenottergren@allpost.se
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsordningen är reglerad i 2 kap ärvdabalken(ÄB). Då din farbror inte hade några egna barn så är de nästa i arvsordningen den avlidnes föräldrar, 2 kap 2 § 1 st ÄB, här. Om även föräldrarna skulle vara bortgångna så ärver arvlåtarens syskon sina föräldrars del enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB, här. I det fall att din farbror endast hade helsyskon kommer således hans syster och hans bror (din far) att få dela lika på arvet. Om någon skulle vara halvsyskon däremot kommer denna endast ärva den förälderns lott. Fördelningen av arvet skulle således bli följande: ½ till din farbrors mor och ½ till din farbrors far. Sedan skulle deras del fördelas mellan antalet syskon till den avlidne, skulle då ett av syskonen endast ha gemensam far med den avlidne skulle fördelningen bli att ena barnet fick hela moderns del (½) och hälften av faderns (¼) medan halvsyskonet endast skulle få hälften av moderns del (¼). Fördelningen skulle således bli ¾ och ¼. Om syskonen var helsyskon skulle således resultatet bli att de fick dela på föräldrarnas lotter och alltså få 2/4 var.

I ditt fall är även syskonen till din farbror bortgångna vilket gör att arvet går vidare till deras avkomlingar, 2 kap 2 § 2 st ÄB, här. Din faster hade två barn, vilket innebär att hennes barn kommer att få ärva ¼ var, dvs. hälften var av hennes lott. När det gäller din fars gren så har han vad jag förstår endast ett biologiskt barn och det är du. Detta innebär att hans del av arvet kommer att gå direkt till dig, dvs. 2/4 av det totala arvet.

I din fråga undrar du också över vad som gäller när det kommer till din halvbror. Med särkullsbarn menas barn som inte är makarnas gemensamma bröstarvinge, utan ett barn från tidigare förhållanden. Det är i detta fall din mor som har ett barn från tidigare förhållande och hennes arv ska således fördelas mellan dig och din halvbror eftersom ni båda två är hennes bröstarvingar. Din far däremot har bara en bröstarvinge och det är du, således ärver endast du din far. Reglerna om särkullsbarn får främst betydelse när det gäller rätten att få ut sitt arv efter sin förälder. När en make dör så ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen, utom i de fall då den avlidne har ett särkullsbarn. Särkullsbarnet har istället rätt att få ut sitt arv direkt medan de gemensamma bröstarvingarna måste vänta på att även den andra föräldern ska avlida för att få sin del, 3 kap 1 § ÄB, här. Svaret på din fråga är att nej, din halvbror har ingen arvsrätt efter din farbror.

När det kommer till hur arvsgången hade påverkats av om din mor hade levt vid din fars bortgång så är svaret att det i ditt fall förmodligen inte hade blivit någon skillnad eftersom båda var döda vid bortgången av din farbror. Om din farbror dött först så att din far fått arvet innan sin död, hade ju det vart en del av din fars kvarlåtenskap vid hans bortgång. Således hade din mor indirekt fått ta del av arvet från din farbror. Så som fallet såg ut nu hann ju din far aldrig få nått arv, således skulle det, när det kommer till fördelningen efter din farbror, inte spelat någon roll vem av dina föräldrar som först avled.

Sammanfattningsvis, dina kusiner kommer ärva din fasters del, dvs. ¼ var av arvet. Du kommer ensam att ärva din fars del, vilket är ½ av arvet. Din halvbror har således ingen arvsrätt efter din far och under de omständigheterna du beskriver skulle det inte spelat någon roll vem av dina föräldrar som avled först.

Hoppas att du fick svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1524)
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek

Alla besvarade frågor (86492)