Hur fördelas arvet när det finns både hel- och halvsyskon?

2019-11-09 i Arvsordning
FRÅGA
När en person avlidit och det finns helsyskon och halvsyskon, har halvsyskon lika arvsrätt som helsyskon? Det finns inget testamente skrivet. Den avlidnes mor och far är avlidna och det finns ingen maka eller barn, så efterlevande är nu två helsyskon och tre halvsyskon. Delas ev arv på fem stycken då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första kommer jag att redogöra för hur arv fördelas enligt lag. För det andra kommer jag ge ett exempel på A som passar in i din beskrivna situation.

Arv regleras i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

Första och andra arvsklassen

Arv utgår enligt olika arvsklasser. I den första arvsklassen är det den efterlevande maken och deras gemensamma barn som erhåller arvet från den avlidna. (se 2 kap. 1 § ÄB) Finns det inte någon i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen. (se 2 kap. 2 § ÄB). Den andra arvsklassen är arvlåtarens föräldrar, föräldrarna kommer att ärva hälften var av arvet. Är någon eller båda föräldrarna avliden eller avlidna delar den avlidnas syskon på föräldrarnas lott. Om föräldrarna har gemensamma barn ska de dela på båda föräldrarnas del. Om den ena föräldern har barn som inte är deras gemensamma barn s.k. särkullbarn kommer särkullbarnet endast få en del av den förälderns del.

I din situation

A har två helsyskon B & C och tre halvsyskon D, E & F. A har avlidit. Vilket innebär att 50 % av A:s kvarlåtenskap (kvarlåtenskap är egendom som tidigare har tillhört A) ska gå till A:s moder och den andra delen av 50 % av A:s kvarlåtenskap ska gå till fadern. Eftersom båda föräldrarna är avlidna ska deras delar i sin tur gå till föräldrarnas barn dvs. A:s syskon.

Om vi säger att de tre halvsyskonen är särkullsbarn på faderns sida kommer de tre endast ha rätt att ta del av faderns arv. Eftersom faderns del ska fördelas med A:s två helsyskon och tre halvsyskon kommer arvet att fördelas så att alla får 10% var av faderns del. Alla fem kommer att få 10 % var av faderns del. B & C kommer att få dela på det arv som skulle tillfallit deras mor. Det innebär att B & C också kommer att få ärva 25 % var av det som skulle tillfallit deras moder.

Sammanfattning:

Av moderns del:

B kommer få 10 %

C kommer få 10 %.
D kommer få 10 %.
E kommer få 10 %.
F kommer få 10 %.

Av faderns del:

B kommer få 25 %.
C kommer få 25 %.


Helsyskonen B & C kommer få 35 % var av A:s kvarlåtenskap. Halvsyskonen kommer att få 10 % var av A:s kvarlåtenskap.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Carolina Tuula
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1449)
2020-08-10 Hur långt sträcker sig istadarätten?
2020-08-09 Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?
2020-08-09 Vilka ärver, barn eller barnbarn?
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?

Alla besvarade frågor (82723)