Hur fördelas arvet när den avlidnes sambo har erhållit en fastighet med fri förfoganderätt?

2019-03-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej jurister. Min fråga: En avliden ogift person hade pengar o lösöre för exv. 100 tkr samt en fastighet exv 1 miljkr. i marknadsvärde.Vid arvskifte finns två "köttsliga"barn samt en sambo till den avlidne. Enligt testamente skall fastigheten testamenteras med fri förfoganderätt till sambon för att fortsätta nyttjas som bostad. Vad får barnen av sitt rättsliga arv denna gången dvs. hur mycket får de vid reglering av detta arvsskifte? Fastigheten får de ju "tillbaks" senast vid sambons död om inget annat sker med fastigheten innan dess.Att de delar lika på de 100tkr ovan är ju klart men värdet av fastigheten? Alltså : bildas det en fordran på testamentstagaren som denne skall ersätta barnen för (med pengar eller skuldebrev) eller utesluts fastigheten från arvsskiftet denna gång pga testamentet?Fundersam pensionär
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas arvet vid det första arvsskiftet?

Det totala arvet efter den avlidne uppgår till ett värde av 1 100 000 kr. Det finns två barn som ska dela på arvet. Deras respektive arvslott uppgår därför till 550 000 kr, 2 kap. 1 § ÄB. Det är fullt möjligt att via testamente påverka hur mycket respektive arvinge ska ärva. Lagen sätter emellertid en lägsta gräns och garanterar varje arvinge en laglott. Laglotten uppgår till hälften av arvslotten vilket innebär att respektive arvinge har en möjlighet att vända sig till domstol och omedelbart begära ut sin laglott på 225 000 kr, 7 kap. 1 och 3 §§ ÄB.

I ditt fall kommer arvingarna inledningsvis att få ut 50 000 kr var bestående av lösöre och pengar. Varje arvinge har emellertid en möjlighet att vända sig till domstol och kräva ut ytterligare 175 000 kr för att få sin laglott på 225 000 kr tillgodosedd. Om arvingarna väljer att göra detta så uppstår en fordran på 175 000 kr per arvinge gentemot den efterlevande sambon.

Detta innebär inte att arvingarna nödvändigtvis måste begära ut sin laglott. Om arvingarna istället väljer att avstå från att begära ut laglotten så ärver de istället 50 000 kr var vid det första arvsskiftet. Den resterande delen av arvet tillgodoses i så fall när den efterlevande sambon avlider.

Sammanfattningsvis kan arvsfördelningen vid det första arvsskiftet variera beroende på hur arvingarna väljer att agera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1199)
2019-07-16 Påverkas arvet när barnlös farbror ger gåva till brorsbarn?
2019-07-16 Vad händer med dödsbodelägares kvarlåtenskap?
2019-07-13 Ärver min avlidna fars fru eller jag och mina syskon min farmor?
2019-07-10 Vilka har arvsrätt om man inte har barn eller make?

Alla besvarade frågor (71115)