Hur fördelas arvet när den avlidne inte har bröstarvingar?

Hur fördelas arvet efter min moster; Hon var ensamstående utan barn. Bägge hennes föräldrar är avlidna. Hon hade två systrar varav en är avliden. Den avlidne systern har tre barn. Inget testamente.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittas i Ärvdabalken, ÄB.

Arvsordningen

Arvsordningen sker i enlighet med den så kallade parentelprincipen. Detta innebär att den som är närmast släkt med den avlidne ärver före mer avlägsna släktingar. Den första i arvsordningen är arvlåtarens bröstarvingar, det vill säga, dennes barn, 2 kap. 1 § ÄB. Om det inte finns några bröstarvingar, ärver arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet, 2 kap. 2 § första stycket ÄB. Om någon eller båda av föräldrarna är döda, så delar arvlåtarens syskon på den förälderns lott. Om syskonet är avlidet, delar syskonets barn på arvet, och ska få lika mycket, 2 kap. 2 § andra stycket ÄB. Om varken arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskonbarn lever eller finns så ärver arvlåtarens morföräldrar, 2 kap. 3 § första stycket ÄB. Om dessa är döda, så ärver deras barn, det vill säga arvlåtarens moster/faster/morbror/farbror, 2 kap. 3 § andra stycket ÄB.

Hur blir det då i ditt fall?

Du beskriver att din moster är ensamstående och inte har barn. Det stryker alltså den första arvsklassen. Även hennes föräldrar är döda, varför inte heller de kan ärva. Då återstår alltså systrarna. Den ena systern som är vid liv får hälften av arvet efter din moster. Den andra systern, som är avliden men har tre barn, "får" andra hälften. Eftersom hon är avliden går hennes arv till de tre barnen och ska fördelas lika mellan dem. Det innebär alltså att följande fördelning kommer ske:

Arvlåtarens levande syster får 50 %. Arvlåtarens systerbarn får 50/3 = ca 17 % vardera av arvet. Detta i enlighet med 2 kap. 2 § ÄB.

Sammanfattning

Efter din moster ärver hennes levande syster samt hennes avlidne systers tre barn. Den levande systern får hälften av arvet och resterade hälft fördelas mellan de tre syskonbarnen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia WahlgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”