Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?

2021-07-20 i Arvsordning
FRÅGA
En förälder har gått bort. Det finns tre barn varav en av barnen är död. Hen har 4 barn som då ska ärva hen.Om de två barnen som lever inte blir överens med vissa av de 4 barnen vad gäller då? Har de 4 barnen "en röst" eller kan de "köra över" de två överlevande barnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag ska redogöra för den svenska arvsrätten för att besvara din fråga.

Hur ser arvsrätten ut i Sverige?

Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.

Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.

Ifall ett barn till arvlåtarens (i ditt fall: föräldern) har gått bort innan arvlåtarens bortgång, så kommer i stället barnbarnen att ärva arvlåtaren (det bortgångna barnets barn). Den första arvsklassen innebär alltså att det är släktingar i "nedåtstigande led" från arvlåtaren som ärver denna.

Hur kommer arvet fördela sig bland de två barnen samt fyra barnbarnen till arvlåtaren?

Eftersom arvlåtaren hade tre barn, kommer alltså dennes kvarlåtenskap fördelas jämnt mellan dessa (1/3 till vartdera barnet). Att ett av barnen har gått bort kommer endast medföra att dennes arv "trillar ned" till dennes barn i stället - alltså arvlåtarens barnbarn. Dessa fyra barn kommer alltså få dela jämnt på den tredjedelen.

Slutsats

Vartdera barnet ska alltså få kvarlåtenskap till ett värde av 1/3 av arvlåtarens totala förmögenhet (det avlidna barnets barn får då dela på tredjedelen sinsemellan). Vem som ska få något särskilt föremål ur kvarlåtenskapen får bestämmas sinsemellan. Exempelvis om någon (en särskild arvtagare) vill ärva huset som arvlåtaren bodde i och som utgjorde en större del av arvlåtarens förmögenhet, så lär arvtagaren behöva köpa ut resterande arvtagare. Detta så att resterande arvtagare erhåller det arv som dessa är berättigade till. Somliga väljer i stället att sälja av all kvarlåtenskap så att fördelningen sinsemellan blir mindre komplicerad.

Det handlar således inte om att "rösta ut" eller "köra över" någon. Alla är berättigad till en viss andel av kvarlåtenskapen och hur detta fördelas får bestämmas sinsemellan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Victoria Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1667)
2021-09-23 Vem ärver min bror?
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

Alla besvarade frågor (95801)