Hur fördelas arvet efter två avlidna makar?

En änka avlider. Har inga egna barn. Har fem syskon, alla avlidna. Syskonen har sammanlagt 11 barn, varav en avliden (har två barn).

Den avlidne maken har två syskon i livet.

Hur fördelas arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor som rör arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Den legala arvsordningen

Den legala arvsordningen delas in i tre arvsklasser. Om en arvinge har avlidit, finns en rätt för den avlidnes barn att träda i dennes ställe enligt istadarätten.

Den första arvsklassen består av bröstarvingar (barn) enligt 2 kap. 1 § ÄB, den andra arvsklassen består av föräldrar och syskon enligt 2 kap. 2 § ÄB och den tredje arvsklassen utgörs av mor- och farföräldrar och deras barn enligt 2 kap. 3 § ÄB.

Det finns även en huvudregel som säger att den efterlevande maken ärver före gemensamma bröstarvingar, 3 kap. 1 § ÄB. Den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt och denna del utgör en del av den efterlevande makens totala egendom. När den efterlevande maken dör kommer den först avlidne makens del av egendomen att tillfalla dennes arvingar genom ett efterarv.

Hur fördelas arvet?

Vid makens död ärver den efterlevande maken honom och hälften av änkans egendom utgörs därför av den först avlidna makens egendom. När änkan sedan avlider, ska hälften av hennes förmögenhet gå till den först avlidna makens arvingar i den första eller andra arvsklassen. I detta fall har den först avlidna maken två syskon i livet vilka tillhör den andra arvsklassen och kommer därför att ärva honom.

Den andra halvan av änkans förmögenhet går till hennes arvingar. Änkan har inga barn och således ingen arvinge i den första arvsklassen som ärver henne. Om man går vidare till den andra arvsklassen ärver som ovan skrivit föräldrar och syskon. Änkan har fem syskon, men ingen av dessa är vid liv. Däremot finns det syskonbarn samt två syskonbarnbarn till den av syskonbarnen som har avlidit. Syskonbarnbarnen kommer i detta fall att träda i den avlidne syskonbarnets ställning. Det framgår inte av frågan hur många syskonbarn som finns till respektive avlidet syskon, och beroende på hur det ser ut kommer fördelningen av arvet att påverkas.

Sammanfattningsvis kan sägas att efter det att den först avlidna makens arvingar fått ut sitt efterarv, kommer den sist avlidne makens (änkans) syskonbarn och även syskonbarnbarn att ärva henne. Hur fördelningen mer exakt kommer att se ut beror på hur många barn varje syskon har.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo