Hur fördelas arvet efter syskon?

Våra föräldrar är döda och vi är 3 syskon kvar i livet. Hur fördelas arvet om någon/några av oss syskon dör. Jag är ensamstående med ett barn, min bror är ensamstående och min syster är gift utan barn.

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) tillhör arvlåtarens barn (bröstarvingar) första arvsklassen och är därmed först på tur att ärva. Finns det ingen arvinge i första arvsklassen går man vidare och ser om det finns någon arvinge i andra arvsklassen och så vidare. Andra arvsklassen består enligt 2 kap 2§ ÄB av arvlåtarens föräldrar, syskon och mor-/farföräldrar. Är någon av föräldrarna avliden delar arvlåtarens syskon på den förälderns lott.

Då du är ensamstående med ett barn kommer alltså arvet efter dig att tillfalla ditt barn. Då det vid din bortgång finns en arvinge i första arvsklassen erhåller denna arvinge hela arvet, man går alltså inte vidare till andra arvsklassen.
Om din bror som är ensamstående, och vad jag tolkar av frågan utan barn, avlider finns det alltså ingen arvinge i första arvsklassen. Vid hans bortgång ser man då istället till om det finns någon arvinge i andra arvsklassen. Då era föräldrar är avlidna tillfaller alltså hans kvarlåtenskap hans syskon. Du skriver att ni är tre syskon kvar i livet, i avlidet syskons ställe träder dennes barn och varje gren ska få lika lott. Om ni exempelvis har ett avlidet syskon som har två barn kommer alltså din brors kvarlåtenskap att fördelas så att du och din syster erhåller 1/3 av kvarlåtenskapen vardera och 1/3 tillfaller ert avlidne syskons barn som får dela på dennes 1/3.
Om din syster som är gift utan barn avlider tillfaller hennes kvarlåtenskap hennes make enligt 3 kap 1§ ÄB.

Att observera är dock att om det finns ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda är det testamentet som gäller. Ett testamente får dock inte inskränka en bröstarvinges laglott vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB. Arvslotten är det som bröstarvingen skulle erhållit av kvarlåtenskapen om det inte funnits något testamente.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo