Hur fördelas arvet efter min farbror? Han hade inga barn. Hans ene bror har gått bort, men hans andre bror - min pappa - är i livet.

Hej!

Min farbror har avlidit och han hade inga barn. Han har två bröder, en fortfarande i livet (min pappa) och en som gick bort för 8 år sedan. Den farbrodern som gick bort för 8 år sedan var gift men hade inga barn. Jag undrar hur arvsfördelningen ser ut då (dessvärre fanns inget testamente)?

Ärver min pappa något?

Ärver min döda farbror som gick bort för 8 år sedan något eller ärver makan istället?


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att besvara frågan utifrån den legala arvsordningen och utgår från att varken din farbror som gick bort nyligen eller din farbror som gick bort för åtta år sedan skrev något testamente. Skulle någon av dem ha skrivit testamente rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Jag kommer att gå igenom vad som gäller enligt den legala arvsordningen, och därefter gå igenom hur arvet bör ha fördelats efter dina farbröder. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Den legala arvsordningen

Den legala arvsordningen regleras i Ärvdabalken (här). I Ärvdabalken regleras makes arvsrätt samt släktingars arvsrätt. Även testamente regleras, men jag kommer inte att gå in på testamenten i mitt svar.

En viktig förutsättning för att man ska kunna ärva är att man lever vid arvlåtarens (dvs. personen man ska ärva av) död, se Ärvdabalken 1 kap 1 § (här). Dock är det undantag för barn som är avlade innan, men föds efter att arvlåtaren har dött, exempelvis om ett barn föds efter att pappan har dött.

Makes arvsrätt

Om den som avlider var gift, ärver efterlevande make, se Ärvdabalken 3 kap 1 § (här). Om den avlidne maken har barn sedan tidigare (särkullbarn) har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, men kan avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make, se Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st (här) samt Ärvdabalken 3 kap 9 § (här).

Släktingars arvsrätt

Första arvsklassen

Om makes arvsrätt inte är aktuell (dvs. om personen som har avlidit var ogift, skild, eller om maken eller makan är avliden), ärver släktingar till den som har avlidit. Första arvsklassen (alltså de som i första hand ärver), är den avlidnes barn, se Ärvdabalken 2 kap 1 § 1 st (här). Varje gren ärver lika mycket, alltså om den avlidne lämnar efter sig två barn ärver de lika mycket.

Om något av den avlidnes barn har gått bort, men hen i sin tur har barn (alltså barnbarn till den avlidne), träder barnet in i sin förälders ställe och får arvet, se Ärvdabalken 2 kap 1 § 2 st (här).

Andra arvsklassen

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar. Om den avlidne inte hade barn eller barnbarn, ärver den avlidnes föräldrar, se Ärvdabalken 2 kap 2 (här).

Den avlidnes syskon har rätt att träda i förälderns ställe och få arv om någon av arvlåtarens föräldrar är avliden. Om exempelvis arvlåtarens mamma lever medan pappan är död går halva arvet till mamman medan arvlåtarens syskon delar på pappans del. Även den avlidnes syskonbarn har istadarätt för sina respektive föräldrar.

Halvsyskon ärver genom istadarätten om den gemensamma föräldern är avliden och tar då lika stor lott som de andra syskonen.

Den tredje arvsklassen

Den tredje arvsklassen blir aktuell om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, se Ärvdabalken 2 kap 3 § (här). Fastrar, farbröder, mostrar och morbröder har rätt att träda i sin förälders ställe om föräldern är avliden (istadarätt). T.ex. om den avlidnes mormor ska ärva men hon inte är i livet har mostrar och morbröder rätt att få arvet i hennes ställe. Kusiner har däremot inte arvsrätt enligt den legala arvsordningen.

Arvet efter din farbror som gick bort för åtta år sedan

Din farbror som gick bort för åtta år sedan var gift men hade inga barn. Enligt den legala arvsordningen ärver hans fru honom, se Ärvdabalken 3 kap 1 § (här). Det framgår inte av din fråga om hans fru hade barn sedan tidigare eller om frun har arvsberättigade släktingar, så jag har för lite information för att ge ett säkert svar på hur arvet efter din farbrors fru fördelas när hon går bort.

Arvet efter din farbror som gick bort nyligen

Du skriver att din farbror som gick bort nyligen inte hade några barn. Det framgår inte av din fråga om han var gift. Var din farbror gift när han gick bort gäller vad jag har skrivit ovan om makes arvsrätt, se Ärvdabalken 3 kap 1 § (här).

Om din farbror inte var gift gäller reglerna om släktingars arvsrätt enligt Ärvdabalken 2 kap. Eftersom han inte hade några barn finns inga arvingar i den första arvsklassen (barn och barnbarn), se Ärvdabalken 2 kap 1 § (här). Finns det inga arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen, som består av den avlidnes föräldrar, se Ärvdabalken 2 kap 2 § (här). Om din farbrors föräldrar (dvs. din farmor och farfar) inte var i livet när din farbror gick bort, träder din pappa i deras ställe och ärver. Din pappa blir ensam arvinge, då din farbrors andra bror redan har gått bort och han inte hade några barn som ärver i hans ställe.

Vad du kan göra nu

Om du har ytterligare frågor får du gärna höra av dig till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”