Hur fördelas arvet efter makar med var sitt särkullbarn?

Två gifta personer har varsina barn i tidigare äktenskap och mannen äger en fastighet. Kvinnan dör först men inbördes testamente ger mannen rätt att sitta kvar i orubbat bo. Mannen ärver senare en summa pengar. Hur fördelas arvet när mannen går bort om boet har ökat i förhållande till värdet vid kvinnans bortgång och tas den fasta egendomen med, som mannen hade 100% lagfart på?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte om makarna har upprättat något äktenskapsförord. Följande svar gäller därför under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som kan sätta reglerna om arv ur spel.

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas arvet?

När kvinnan avlider upphör äktenskapet enligt 1 kap. 5 ÄktB. Detta innebär att bodelning ska ske. Bodelningen medför att all makarnas egendom (även mannens fastighet) delas i två lika stora delar, 9 kap. 1 § ÄktB.

Den ena delen utgör arvet efter kvinnan. Den andra delen tillfaller mannen. Kvinnans del av arvet skiftas emellertid inte vidare till hennes arvingar eftersom mannen enligt testamentet ska sitta i orubbat bo.

När mannen avlider har boet har ökat i värde på grund av att mannen har ärvt en summa pengar. Denna summa tillfaller endast mannens barn, 3 kap. 4 § ÄB. Beträffande den resterande delen av arvet så tillfaller kvinnans del av arvet hennes barn. Kvinnans andel uppgår till hälften av makarnas egendom. På samma sätt tillfaller mannens del av arvet hans barn, 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”