Hur fördelas arvet efter makar med var sitt särkullbarn?

2019-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Två gifta personer har varsina barn i tidigare äktenskap och mannen äger en fastighet. Kvinnan dör först men inbördes testamente ger mannen rätt att sitta kvar i orubbat bo. Mannen ärver senare en summa pengar. Hur fördelas arvet när mannen går bort om boet har ökat i förhållande till värdet vid kvinnans bortgång och tas den fasta egendomen med, som mannen hade 100% lagfart på?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte om makarna har upprättat något äktenskapsförord. Följande svar gäller därför under förutsättning att det inte finns något äktenskapsförord som kan sätta reglerna om arv ur spel.

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fördelas arvet?

När kvinnan avlider upphör äktenskapet enligt 1 kap. 5 ÄktB. Detta innebär att bodelning ska ske. Bodelningen medför att all makarnas egendom (även mannens fastighet) delas i två lika stora delar, 9 kap. 1 § ÄktB.

Den ena delen utgör arvet efter kvinnan. Den andra delen tillfaller mannen. Kvinnans del av arvet skiftas emellertid inte vidare till hennes arvingar eftersom mannen enligt testamentet ska sitta i orubbat bo.

När mannen avlider har boet har ökat i värde på grund av att mannen har ärvt en summa pengar. Denna summa tillfaller endast mannens barn, 3 kap. 4 § ÄB. Beträffande den resterande delen av arvet så tillfaller kvinnans del av arvet hennes barn. Kvinnans andel uppgår till hälften av makarnas egendom. På samma sätt tillfaller mannens del av arvet hans barn, 3 kap. 2 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1144)
2019-04-23 Kan min mor ärva min far då de vid hans bortgång var separerade men ännu gifta?
2019-04-23 Barn utanför äktenskapets arvsrätt.
2019-04-23 Särkullbarns arvsrätt om arvlåtaren är gift vid bortgång
2019-04-20 Ärver min mosters halvsyskon henne?

Alla besvarade frågor (68128)