FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning17/07/2018

Hur fördelas arvet efter en moster som inte har några egna barn?

Jag har en moster som gått bort. Hennes make lever. Nu är det aktuellt med arvet efter moster. De hade inga barn. Jag är enda syskonbarnet på mosters sida.

På mosters mans sida finns två syskon till mannen samt även syskonbarn.

Fråga: Hur fördelas arvets procent-mässigt mellan mosters makes syskon, syskonbarn och mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår inte om din moster har upprättat testamente eller äktenskapsförord. Det jag skriver gäller därför endast under förutsättning att det inte finns något testamente eller äktenskapsförord som kan påverka reglerna om arv.

Frågan besvaras med regler som finns i ärvdabalken (ÄB).

Hur fördelas arvet när din moster avlider?

Du skriver att din mosters make lever. På grund av detta ska först en bodelning genomföras. Bodelningen innebär att all egendom som ägdes av din moster och hennes man läggs ihop och delas i två lika stora delar. Hälften av makarnas egendom utgör arvet efter din moster. Efter bodelningen kommer din mosters make att tilldelas hela arvet enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det är alltså först när han avlider som du får ta del av arvet efter din moster.

Hur fördelas arvet när din mosters make avlider?

När din mosters make avlider så kommer 50 % av hans totala egendom enligt 3 kap. 2 § ÄB att tillfalla dig som arv efter din moster. Resterande 50 % fördelas mellan hans syskon som alltså ärver 25 % var. Syskonbarnen ärver ingenting i dagsläget. De kommer istället få ta del av arvet när deras föräldrar går bort.

Sammanfattningsvis

1. När din moster avlider blir hennes make tilldelad hela arvet.

2. När din mosters make avlider blir du tilldelad 50 % av hans egendom som arv efter din moster. Resterande 50 % fördelas mellan hans syskon.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Erik BengtssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?