Hur fördelas arvet då den avlidne har halvsyskon?

2019-11-27 i Arvsordning
FRÅGA
Hej min Faster har avlidit hon skulle skriva testamente men hann inte med innan hon plötsligt avled. Nu när hon avlidit & arvet ska fördelas undrar jag hur det fungerar jag är hennes Bror son å är vad jag kan förstå arvinge då ingen bröstarvinge finns. Men hon hade en halvsyster som i sin tur har en son. Han bor i Thailand & är utflykting från Sverige sedan några år tillbaka. Skulle vara tacksam för svar vilken andel han har rätt till samt vars i lagen jag finner detta & hur jag lämpligast går vidare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din faster inte hann skriva ett testamente innan hon avled gäller allmänna arvsregler som hittas i Ärvdabalk (ÄB).

Arvsrätt:

Svensk rätt följer parentelprincipen som innebär att arvingarna delas in i arvsklasser med olika rätt till arvet. Enligt den legala arvsordningen delas arvingarna in i tre arvsklasser och så länge det finns någon arvinge kvar i en arvsklass går man inte vidare till nästa (2 kap 2 § ÄB).

Första arvsklassen är arvlåtarens barn (bröstarvinge). Eftersom din faster inte hade några barn går man vidare till andra arvsklassen som är den avlidnes föräldrar. Är någon, eller båda, av din fasters föräldrar avlidna får din fasters syskon träda i förälderns/föräldrarnas ställe som arvtagare (2 kap. 2 § ÄB). Det framgår inte i din fråga om så är fallet så jag kommer gå igenom hur arvsfördelningen går till både om ena och om båda föräldrarna avlidit.

Situationen att ena föräldern avlidit:

Din faster har alltså en förälder som är gemensam med hennes halvsyster (den gemensamma föräldern) och en förälder som är gemensam med hennes bror/din pappa (den andra föräldern).

Om den gemensamma föräldern avlidit har både din fasters halvsyster och din fasters bror (din pappa) rätt att träda i den gemensamma förälderns ställe som arvtagare. I det fallet tillfaller halva arvet den andra föräldern och halva arvet ska delas mellan din pappa och din fasters halvsyster.

Om den andra föräldern har avlidit har endast din fasters bror (din pappa) rätt att träda i den andra förälderns ställe eftersom din fasters halvsyster inte har några legala band med den andra föräldern. I det fallet tillfaller halva arvet den gemensamma föräldern och den andra halvan tillfaller din pappa.

Situationen att båda föräldrarna avlidit:

Om båda föräldrarna avlidit delas först arvet på hälften där en del skulle tillfallit den gemensamma föräldern och den andra delen skulle tillfallit den andra föräldern. Din fasters bror (din pappa) har rätt till den halvan som skulle tillfallit den andra föräldern. Den halvan som skulle tillfallit den gemensamma föräldern delas mellan din fasters bror (din pappa) och din fasters halvsyster. Resultatet blir att din pappa får 75 % av arvet och din fasters halvsyster får 25 % av arvet.

Rätt för dig och din fasters halvsysters son att ärva:

Om en arvinge avlidit finns det en generell rätt för dennes barn att träda in i hans eller hennes ställe. Enligt 2 kap. 2 § 2 st. har du rätt att träda i din pappas ställe om han har avlidit och då ärver du den andelen som han skulle ha ärvt (75%). Enligt 2 kap. 2 § 3 st. ÄB anges att även halvsyskons barn har rätt att träda i deras ställe vilket innebär att om din fasters halvsyster avlidit har din fasters halvsysters son rätt att ärva den del som din fasters halvsyster skulle ärva (25%).

Enligt 1 kap. 3 § ÄB har som utgångspunkt även utländska medborgare rätt att ta arv. Att din fasters halvsysters son bor i Thailand är alltså antagligen inget hinder mot hans rätt att ärva.

Hur du ska gå vidare:

När en person avlider uppkommer ett dödsbo, som är en juridisk person. Delägarna i dödsboet är arvingarna, alltså eventuellt din fasters föräldrar, din pappa, din fasters halvsyster, du och din fasters halvsyster son beroende på hur situationen ser ut.

Huvudregeln är att dödsbodelägarna ska komma överens om hur dödsboet ska förvaltas och i princip krävs enighet kring alla frågor om dödsboet. Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att en boutredningsman ska förvalta dödsboet.

Det första steget i boutredningen är att göra en bouppteckning, vilket är en inventering av vad dödsboet innehåller. Bouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket som gör en formell granskning. När bouppteckningen godkänts registreras den av Skatteverket.

När boutredningen är klar ska egendomen fördelas mellan arvingarna. Om delägarna i dödsboet är överens om fördelningen av egendomen upprättas en skriftlig arvskifteshandling som undertecknas av alla. Om delägarna däremot inte kan enas om delningen kan en skiftesman utses av tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1340)
2020-02-25 Ska syskon och syskonbarn dela på arv?
2020-02-25 Arvsordning och testamente
2020-02-25 Arvsordning, föräldrar & syskon
2020-02-22 Rätt till arv i avliden förälders ställe

Alla besvarade frågor (77448)