Hur fördelas arv till arvingar i den andra arvsklassen?

Hej, Jag undrar vad som gäller vid arv. Min morbror har frågat mig hur han tycker att han ska göra vid testamente utan att det ska uppstå konflikter. Han är inne på att inte skriva något testamente. Han har 2 systrar och 4 syskonbarn. Den ena systern har 3 barn och min mamma har bara mig. Vad händer om min mamma går bort? Ärver den andra systern allting isåfall? Med vänlig hälsning, N.N.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill hur din morbrors arv skulle fördelas enligt den legala arvsordningen. Bestämmelser om arv/successionsrätt finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

När en person har gått bort ska dennes kvarlåtenskap fördelas. Enligt svensk rätt kan detta ske på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Fördelning av kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen

Vid fördelning enligt den legala arvsordningen så kommer kvarlåtenskapen att fördelas mellan medlemmarna i en av tre arvsklasser, så kallade parenteler. I första hand ärver de som tillhör den första arvsklassen. Finns det inga arvsberättigade i denna arvsklass så ärver istället de som tillhör den andra arvsklassen. Saknas arvsberättigade även i denna så ärver de som tillhör den tredje arvsklassen.

Vilka som ingår i de olika arvsklasserna framgår av 2 kap. ärvdabalken. Till den första arvsklassen hör, exempelvis, den avlidnes bröstarvingar/avkomlingar, det vill säga den avlidnes barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa ska ta en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken (1958:637)). Vid behov träder eventuella syskon och syskonbarn till den avlidne in i föräldrarnas ställe. Till den tredje arvsklassen hör så den avlidnes mor- och farföräldrar samt, vid behov, dessas barn, det vill sägas den avlidnes eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalken (1958:637)).

Fördelning av kvarlåtenskap enligt testamente

Det finns, emellertid, en möjlighet att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Härigenom har testator/testatrix (upprättaren av ett testamente) en betydande frihet att fördela kvarlåtenskapen så som denne önskar. Testationsfriheten begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott) och av att en efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Detta kräver dock att dessa klandrar ett testamente där de inte omnämns inom 6 månader från det att de tagit del av detsamma (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Testator/testatrix kan, således, genom ett testamente, i hög utsträckning, bestämma vem som ska ärva dem och vad denne/dessa, i så fall, ska ärva. Detta gör de genom att specificera detta i sitt testamente. Detta gör t.ex. att det är möjligt att, genom ett testmentsförordnande, begränsa arvsrätten för släktingar ur den andra och tredje arvsklassen.

Vad gäller i ditt fall?

I den mån din morbror varken har en maka, bröstarvingar eller föräldrar i livet så kommer hans kvarlåtenskap att fördelas mellan hans syskon. Eftersom han, av din fråga att döma, har två systrar i livet så kommer dessa att få dela på kvarlåtenskapen. Dessa kommer då att ta lika stora delar av arvet. I den mån någon av systrarna avlider innan din morbror så kommer deras barn att träda i deras ställe. De ska då dela på sin förälders arvslott. Detta innebär att du hade fått hela din mammas arvslott men att dina kusiner hade fått dela på sin mammas arvslott (eftersom de är tre stycken så ska de dela lika på den aktuella arvslotten).

Som framgått ovan så är det dock möjligt att, i den mån man vill, frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Detta ger testator/testatrix en betydande frihet att fördela din kvarlåtenskap så som denne själv önskar. Denna begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott) och av att en efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Det föreligger således inga hinder för din morbror att upprätta ett testamente i den mån han önskar att hans kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. Frågor som rör kvarlåtenskap och testamente kan vara ganska krångliga och om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Detsamma gäller givetvis även i den mån jag har missförstått din fråga. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här och här eller Skatteverkets hemsida här, här och här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”