Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?

Hej.

Min mamma har avlidit och jag och hennes nya man gör boupteckning. Har en fråga om bostaden.

Min mamma köpte bostadsrätten till sig själv och för sin egen skull. Senare flyttade han in och ytterligare senare gifte dom sig. Men han har aldrig blivit inskriven som ägare till lägenheten. Finns inga gemensammabarn utan enast jag som är särkull barn. Vad händer med lägenheten. Vem ska ha vad av värdet i den. Finns varken testamente eller äktenskapsförord eller något annat.. mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) och reglerna om vad som händer när ett äktenskap upplöses p.g.a. en makes död hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning när ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller makes död

När en make dör görs det som huvudregel en bodelning där all giftorättsgods (efter skulderna har dragits av) läggs samman och delas lika mellan makarna (9 kap. 1 §,10 kap. 1 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom äktenskapsförord, gåva eller testamente (7 kap. 1 § samt 7 kap. 2 § ÄktB). Så länge att egendomen inte är enskild, så gör det ingen skillnad om din mammas man står på bostaden eller inte – eftersom att egendomen ändå kommer delas lika mellan dem då de är gifta.

Arvsfördelningen

Huvudregeln är att efterlevande make ärver sin avlidna make – dock gäller detta inte när det finns särkullbarn. Eftersom att du är ett s.k. särkullbarn så ärver du alltså din mamma direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Om vi tar ett exempel med bostadsrätten, ger den ett värde på 1.000.000 kr och låtsas att det är den enda tillgången i äktenskapet för enkelhetens skull. Så har din mamma giftorättsgods på 1.000.000 kr och hennes nya man har giftorättsgods på 0 kr. Enligt reglerna om bodelning så läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och delas lika mellan dem – detta innebär att maken och dina avlidna mamma får 500.000 kr vardera av värdet i bostadsrätten genom bodelningen (50 % var). Din mammas del utgör hennes kvarlåtenskap, vilket tillfaller dig genom arv.

Du och hennes nya man har alltså var för sig rätt till 50 % av värdet i lägenheten och i princip all annan egendom som finns i äktenskapet. Vad som händer med lägenheten är lite upp till er, ni kan antingen sälja den och dela på värdet, behålla den som delägare, den nya mannen kan köpa ut dig och skrivas på som ensam ägare eller det motsatta att du köper ut hennes nya man och skrivs in som ensam ägare – det är helt upp till er.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”