Hur fördelas arv mellan arvingar?

2020-11-06 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är 5 efterarvingar som har rätt till efterarv.1 är barn till den ena arvsberättigade systern och har inte haft någon kontakt med den avlidne.4 är barn till den andra arvsberättigade systernHur fördelas arvet mellan de 5 efterarvingarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta hur ett arv ska fördelas efter en avliden om det finns två arvsberättigade syskon med ett respektive fyra barn.

Allmänt hur arv fördelas mellan arvingar

I svensk rätt tillämpas parentelsprincipen vid fördelning av arv. Principen innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser. Till den första arvsklassen hör bröstarvingar och särkullbarn, det vill säga barnen till den avlidne, 2 kapitlet 1 § Ärvdabalk (1958:637) (ÄB). Den andra arvsklassen består av den avlidnes mor och far, 2 kapitlet 2 § ÄB. Till sist den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kapitlet 3 § ÄB.

Det är först om det inte finns någon i första arvsklassen som man går vidare till andra arvsklassen och sedan sist till den tredje och sista arvsklassen. En arvsklass måste vara hela tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig har barnen rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet. Det nämnda följer av den så kallade istadarätten.

Till sist måste även stirpalgrundsatsen tillämpas som innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att utfå lika stort arv. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv.

Hur arvet kommer fördelas i din situation

Om jag uppfattar din fråga rätt finns det två syskon till den avlidne. Syskon tillhör den andra arvsklassen och får enbart ut arv om den avlidnes mor och far redan har gått bort. Det krävs även att den första arvsklassen är helt tom, det vill säga att den avlidne inte lämnat några barn efter sig. Om så är fallet ska syskonen dela lika på arvet enligt stirpalgrundsatsen, vilket resulterar i att de erhåller 50 % av arvet vardera.

Om det är så att någon av syskonen inte är vid livet träder den avlidnes barn i dess ställe. Det innebär i din situation att om syskonen till den avlidne inte lever erhåller ensambarnet hela 50 % medan de som är fyra syskon får dela lika på deras förälders andel, det vill säga dela halva arvet på fyra lika stora delar. Detta gäller generellt enligt allmänna principer och ärvdabalkens bestämmelser men det går förstås att ordningen ändras om den avlidne föreskrivit annat i ett testamente.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93215)