Hur fördelas ansvaret i ett handelsbolag?

2018-05-23 i Övrigt
FRÅGA
Jag och en vän äger en handelsbolag tillsammans, på grund av avundsjuka har min vän gjort dåliga affärer vilket kostat bolaget 50.000kr. Kan jag med lagens hjälp se till så att min vän blir betalningsskyldig för affären?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring handelsbolag återfinns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL).

Ansvaret för ägarna av ett handelsbolag beskrivs som primärt, obegränsat och solidariskt (2 kap. 20 § 1 st HBL). Det innebär att varje ägare ansvarar fullt ut och personligen för samtliga av bolagets förpliktelser. Den som har en fordran hos er kan alltså kräva vem som helt av ägarna på hela betalningen. Ägarna får i sin tur senare göra upp sinsemellan om att de ska betala till hen som fick lägga ut hela summan.

Att vara ägare i ett handelsbolag innebär därav en stor risk eftersom att man åtar sig ett betalningsansvar oavsett vem som ingått avtalet med tredje man och orsaken till fordran. Bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter kan dock alltid regleras genom avtal (2 kap. 1 § 1 st HBL).

Alternativet för dig är att försöka sluta avtal med din vän om att vardera part ansvarar för vad den föranleder!


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97307)