Hur fördelar jag dricksen mellan mina anställda?

En av våra anställda servitörer har vi avskedat utifrån att han har "bjudit" vänner och familj på både mat och alkohol. Kollegor till honom som sett detta och vi har även spår i vårt kassasystem som visar att transaktioner är backade.

Vi vill inte betala ut hans inarbetade dricks, utan fördelar den väldigt mycket hellre till övrig personal. Kan vi göra så?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika regler om uppsägning och avskedande i kollektivavtal och i personliga avtal. Eftersom du inte nämner något kollektivavtal utgår jag ifrån att avtalet är personligt avfattat. Som huvudregel gäller vad som avtalats mellan den anställde och arbetsgivaren framför lagstiftning, men om avtalet innehåller villkor som inskränker arbetstagarens rättigheter i enlighet med lagen om anställningsskydd [LAS] är de inte giltiga. Detta innebär att om du har villkor om uppsägning och avskedande som ger sämre skydd än LAS så är de inte ok [2 § andra stycket LAS].

Innan jag går vidare bör jag också förtydliga att det är skillnad på uppsägning och avskedande, där uppsägning sker antingen pga arbetsbrist eller pga personliga förhållanden hos den anställde och avskedande sker pga att den anställde har misskött sig. Det är alltså viktigt att avgöra om du enbart sagt upp honom pga personliga skäl [misskötsam] som innefattar en rätt till uppsägningstid eller om du avskedat honom [anställningen upphör direkt utan uppsägningstid]. Eftersom du använt just ordet "avskeda" i din fråga är det även detta jag kommer utgå ifrån i mitt svar.

Min utredning

Svaret på din fråga beror främst på vad som står i anställningsavtalet mellan dig och den anställde. Om det står i avtalet att dricks ska fördelas jämt mellan de anställda, utan några undantag är det de villkoren som gäller. Då har han rätt att få sin del av dricksen för den tid han faktiskt arbetat hos dig. Om det däremot är så att du själv får bestämma hur uppdelningen ska ske är det valfritt för dig hur du vill fördela dricksen. Om det inte överhuvudtaget finns angivet hur själva uppdelningen ska göras får en se vad det står i lag om sådana uppdelningar. I nuläget finns det inte någon sådan lag utan det är upp till arbetsgivaren att reglera uppdelningen. Ibland är det de anställda på arbetsplatsen som bestämmer hur själva uppdelningen ska ske, men som jag förstår det av din fråga verkar det som att du är arbetsgivaren som reglerar dricksfördelningen. Alla företag ser olika ut eftersom området inte är reglerat.

När vi nu löst frågan om själva dricksfördelningen tänkte jag bara säga något kort om själva avskedandet, eftersom det finns vissa förutsättningar för att avskeda någon och om du inte följt dessa kan den avskedade kräva skadestånd av dig och även ogiltigförklara själva avskedandet.

Förutsättningar för att avskeda någon

Du får bara avskeda någon om denne grovt har åsidosatt sina åliggande gentemot dig som arbetsgivare [18 § LAS]. Du får inte avskeda någon enbart baserad på omständigheter som du varit medveten om i kortare tid än två månader. Om du däremot redan tidigare underrättat den anställde om att du kommer avskeda honom kan du grunda avskedet på omständigheter som sträcker sig längre bak än två månader. Själva avskedandet måste göras skriftligt och måste lämnas personligen till den anställde. Du måste även ange hur den avskedade ska göra om denne vill kräva skadestånd eller ogiltigförklara avskedandet. Om den avskedade begär det ska du också ange anledningen till avskedandet [19 § LAS]. Om du inte kan meddela den anställde personligen kan du skicka ett rekommenderat brev till dennes senaste kända adress. När han mottagit meddelandet räknas han som avskedad. Det spelar ingen roll om den anställde inte är hemma när brevet skickas. Han kan inte fördröja avskedandet på det sättet, utan när det har gått tio dagar från att brevet postades anses det ha mottagits av den anställde [20 § LAS].

Om inte dessa förutsättningar varit uppfyllda eller om avskedandet inte ens uppfyller grunderna för uppsägning kan det vara så att den avskedade ogiltigförklarar avskedandet. Detta måste han dock göra senast två veckor efter att du avskedat honom [40 § LAS]. Om du inte givit honom någon information i avskedandet om att han kan ogiltigförklara avskedandet har han däremot en månad på sig. Om han går till domstol kan domstol förklara att han fortfarande får vara kvar i anställningen tills tvisten löst sig [35 § LAS]. Han kan även kräva skadestånd av dig på grund av den skada eller kränkning som avskedandet har inneburit, men om domstolen anser att det inte finns någon grund för skadestånd kan de bestämma att bara lite skadestånd eller inget alls ska dömas ut [38 § LAS].

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig ovan gör jag följande bedömning: Det är avtalet mellan dig och den anställde som reglerar hur uppdelningen av dricksen ska göras. Om inget är reglerat är det upp till dig som arbetsgivare att fördela eftersom det i nuläget inte finns någon lag som reglerar uppdelning av dricks. Som ett alternativ kan även de anställda bestämma fördelningen av dricksen. Det beror helt på vad ni bestämt på arbetsplatsen.

En viktig aspekt i din fråga är också att ta hänsyn till om du avskedat på ett giltigt sätt enligt LAS. Om du inte har gjort detta kan han nämligen kräva dig på skadestånd för ogrundat avskedande och även ogiltigförklara avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Ha en fortsatt trevlig dag

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”