FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/08/2021

Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Hej. Min dotter på 17 år bor heltid hos mig (mamma) hon får underhåll från sin pappa. Men ska hon gå skola på annan ort vilket innebär en hyra på lägenhet och busskort. Det anser hennes pappa att underhållet ska räcka till. Det hör är ju något utöver underhållet kan jag tycka. Hur ska jag tänka, ska jag betala allt förutom det pappan ger i underhåll?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om din dotters underhållsbidrag från hennes far kan utökas då hon har nytillkomna kostnader för busskort och andra boendekostnader än tidigare. Reglerna om underhåll finns i föräldrabalken, fortsättningsvis kallad FB. Jag kommer inledningsvis få igenom hur skyldigheten att betala underhållsbidrag kan förändras då barnet flyttar hemifrån, sedan kommer jag gå igenom hur underhållsbidraget beräknas.

Underhåll

Föräldrar ska svara för underhåll av sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga. Det är det individuella barnets behov av försörjning som ska tillgodoses. Ju större behov ett barn har, desto högre underhåll (7 kap. 1 § FB). Om båda föräldrarna inte bor tillsammans med barnet ska den förälder som inte varaktigt bor med barnet fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet. (7 kap. 2 § FB).

Jag förstår din fråga som att din dotter tidigare har bor hos dig men nu ska flytta hemifrån. Om du har ensam vårdnad över din dotter ska barnets far fortsatt betala underhållsbidrag även om hon inte bor hemma hos dig längre (7 kap. 2 § FB). Om ni däremot har gemensam vårdnad över er dotter är situationen annorlunda. Underhållsskyldigheten kommer i så fall fortfarande kvarstå för både dig och din man, föräldrar är alltid skyldiga för sina barns underhåll, men faderns skyldighet att fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag kommer då upphöra.

Skulle det vara så att barnets far inte är skyldig att betala underhållsbidrag längre då barnet flyttar och då underlåter att uppfylla sin underhållsskyldighet finns dock möjlighet för en domstol att ålägga fadern att betala underhållsbidrag till din dotter även om hon inte bor hemma (7 kap. 6 § FB).

Barnets behov

Beräkningen ska som ovant nämnt utgå från barnets behov. Hänsyn bör tas till särskilda kostnader som det enskilda barnet kan ha, såsom kostnader för barntillsyn eller kostnader pga. sjukdom eller allergier. Barnets behov beräknas av socialstyrelsen på grundval om uppgifter från konsumentverket som har tagit fram schabloner över ett barns behov. Du skriver att din dotter är 17 år gammal. I så fall ska barnets behov anses vara 95 % av aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är år 2021 47 600 kr, 95 % av detta är 45 220 kr. Detta är alltså barnets behov per år.

Från barnets behov avräknas sedan barnbidrag som utgår enligt socialförsäkringsbalken. Barnbidraget är 1250 kr i månaden. Detta avräknas enligt följande: (45 220 /12) – 1250 = ca 2518 kr. Utifrån barnets behov ska även eventuellt flerbarnstillägg som utgår räknas av.

Föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga

Beräkningen av underhåll utgår även efter föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Föräldrarnas överskott räknas ut enligt följande: Inkomst – skatt – boendekostnad – levnadskostnad = överskott. Denna beräkning görs för vardera föräldern. Vid beräkningen av förälderns överskott får förbehåll göras för förälderns eget underhåll. (7 kap. 3 § FB).

Boendekostnaden: Om föräldern delar bostad med någon får förbehåll göras för halva bostadskostnaden. Barns boendekostnad ingår i förälderns boendekostnad.

Levnadskostnaden: Levnadskostnaden beräknas med ledning av ett normalbelopp (7 kap. 3 § andra stycket FB), det vill säga prisbasbeloppet. Man räknar här med att levnadskostnaden är 10 % av prisbasbeloppet/månad. År 2021 blir detta alltså 4760 kr i levnadskostnad.

Ditt fall

Barnets far betalar här redan visst underhåll för sin dotter. Huruvida fadern anser att det befintliga underhållet ska räcka till busskort och boendekostnad eller ej saknar betydelse. Avgörande är barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Busskort och boendekostnad är en sådana kostnader som kan inräknas i barnets behov och här har alltså barnets behov blivit större. En möjlighet skulle därför eventuellt finnas att få ett utökat underhållsbidrag i enlighet med det utökade behovet. Avgörande för detta är dock att föräldrarnas ekonomiska förmåga kan täcka det ökade behovet samt hur stort underhållsbidraget är idag och vad det går till. Jag kan tyvärr inte göra någon uträkning av föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga i ditt fall utan närmare information om er lönesituation och boendeutgifter. Jag hoppas dock att du med hjälp av formlerna och informationen ovan själv kan göra en beräkning och se om det finns förutsättningar för ett utökat underhållsbidrag från din dotters far, för det fall att hans skyldighet att betala underhållsbidrag för din dotter fortsatt kvarstår efter hennes flytt!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000