FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription24/06/2022

Hur fastställer man om en skatteskuld är preskriberad?

Hej… hur kan jag fastställa ifall min skatteskuld är preskriberad eller inte? Måste jag ta kontakt med Skatteverket? Vill inte riskera att erkänna skulden så vad är bästa sättet att gå tillväga om man vill undersöka hur det ligger till med en sådan skuld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga vill du ta reda på hur du kan fastställa huruvida din skatteskuld är preskriberad eller inte, utan att riskera att du erkänner att skulden finns.

Preskriptionstid för skatteskulder

Preskriptionstiden för en skatteskuld är som huvudregel fem år. Preskriptionstiden börjar löpa från utgången av det kalenderår som skatteskulden lämnades in till indrivning (1 kap. 3 § Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Med detta menas den tid då Skatteverket hänvisade ärendet till Kronofogden. 

Följd av att en skuld blir preskriberad

När din skatteskuld blir preskriberad innebär det att Skatteverket förlorar sin rätt att vidta åtgärder för att få betalt för skulden (1 kap. 10 § Lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Värt att nämna är dock att framtid skatteåterbäring fortfarande får kvittas mot den passiva skulden. 

Skäl för eventuell förlängning av preskription

Skatteverket har i vissa fall möjlighet att ansöka om förlängning av preskriptionen till förvaltningsrätten. Skäl för detta kan exempelvis vara indrivningssabotage eller om du stadigvarande har vistats utomlands (1 kap. 7 § Lagen om preskription av skatteskulder m.m.).

Rekommendation

Det framgår inte av din fråga hur länge din skatteskuld har funnits. Preskriptionstiden för en skatteskuld är som sagt fem år och börjar löpa från nästkommande kalenderår från det år som skulden lämnades in till indrivning. Jag rekommenderar dig därför att ta reda på vilket år Kronofogden mottog en ansökan av Skatteverket gällande din skatteskuld, för att ta reda på huruvida skulden är preskriberad eller inte. Jag rekommenderar dig även att se igenom skälen till förlängning av preskription, för att se om något av dessa skäl stämmer in på dig. Slutligen behöver du inte oroa dig för att erkänna skulden för Skatteverket, då de redan har full koll på dina skatteskulder. 

Hoppas att du fick svar på din fråga! Stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare