Hur får man ut skadestånd om polisen lagt ned förundersökningen?

Vi hade inbrott som sedan blev ett nödvärn och polisen la ner ärendet. Nu står vi kvar med alla kostnader och killen / tjuven lovade att han ersätter alla skador. Nu när han vägrar han betala för han tycker det blev för dyrt. Endast tagit betalt för:

Självrisken

Mellanskillnaden på materiella ting från försäkringsbolag

Åldersavdrag på balkong dörr

Repkostanden för elpatronen i pannrummet han hade sönder (Var full I blod)

Alla kostnader som vi fått pga av inbrottet/nödvärn. Det uppkommer i nästan tjugotusen.

Hur går man tillväga för att få pengarna tillbaka? För har ingen lust att betala tjuven tjugotusen för att slå sönder mitt hus.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att ärendet kring inbrottet har blivit nedlagt av polisen, och nu undrar du hur man ska gå vidare för att få pengarna från personen som gjorde inbrott.

Skadeståndsansvaret

Utgångspunkten är att den som orsakar annan person eller sakskada genom vårdslöshet eller uppsåt, ska ersätta denna skada (2 kap. 1§ skadeståndslagen). I ert fall verkar det främst vara frågan om rena sakskador, alltså skador på egendom och liknande. Man kan även få ersättning för rena förmögenhetskostnader, så som rena vinstförluster och liknande, om skadan orsakats genom brott. Man kan bli ansvarig för detta även om polisen inte kan bevisa brott, då ansvaret vid skadeståndslagen.

Det kan ibland finnas utrymme att jämka ett skadeståndsansvar på grund av skadelidandes medvållande (6 kap. 1§ 2st skadeståndslagen). Jämkningen ska ske utifrån vad som är skäligt i förhållande till graden av vållandet på båda sidor. Jag vet inte riktigt vad som hänt i ert fall, men har svårt att tro att det skulle jämkas på grund av att du utnyttjat din nödvärnsrätt. Men jag kan inte säga detta med säkerhet utifrån det jag vet om situationen.

Hur går man tillväga för att få pengarna tillbaka?

Utgångspunkten för att få sina skador ersatta vid brottslig gärning är att begära detta vid en brottmålsrättegång vid tingsrätten. Men om polisen har lagt ned förundersökningen verkar detta inte bli aktuellt i ditt fall.

Ditt andra alternativ är att gå via ett civilrättsligt ärende, och stämma gärningspersonen till tingsrätten i ett tvistemål. Där ska du göra det övervägande sannolikt att det är skadevållaren som är ansvarig för skadorna du fått. Som underlag kan du då använda kvitton, utlåtanden från försäkringsbolaget, SMS-konversationer med skadevållaren, även polisutredningen som lades ned kan ligga till grund. Som sagt tidigare, så krävs det inte att en person blir dömd i ett brottmål, för att man ska kunna få ersättning via ett tvistemål på grund av brottslig gärning.

Om du vinner ärendet hos tingsrätten kan du använda domen som en så kalla exekutionstitel hos Kronofogden, och få dem att utmäta din skuld hos skadevållaren. Bäst är såklart att lösa situationen utanför rättegång, för att inte riskera att få betala rättegångskostnader om du inte vinner hela målet, men om det inte går är det nästa steg för dig att ta.

Om skadevållaren inte går med på att betala, rekommenderar jag dig ett kontakta en advokat för vidare rådgivning, och därefter är nästa steg att stämma till tingsrätten där skadevållaren bor. Ni kan även kontakta får juristbyrå för vidare rådgivning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”