Hur får man ut sitt skadestånd?

FRÅGA
Jag blev utsatt för bedrägeri när jag sålde min husvagn, mannen blev dömd att betala mig 175.000:- + ränta. Mannen är försatt i KK och det finns inga pengar att få. Vad/var kan jag göra/söka ersättning? Försäkringsbolag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulle den skadeståndsskyldige inte har någon möjlighet att betala skadeståndet kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Brottsoffermyndigheten betalar ut ersättning i vissa situationer och oftast krävs det att du har försökt att driva in skadeståndet på egenhand eller med hjälp av kronofogden. Du kan läsa mer på deras hemsida. Du har också möjligheten att få ersättning från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för att veta vad som gäller. Den skadeståndsskyldige blir då skyldig att ersätta Brottsoffermyndigheten eller försäkringsbolaget ifall du fick ersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (187)
2021-03-31 Ersättning för olaga hot
2021-03-27 Rätt till ersättning vid misshandel
2021-03-20 Ersättning till brottsoffer vid bedrägeri.
2021-01-27 Vad kan en anhörig till en avliden genom brott begära i skadestånd?

Alla besvarade frågor (91415)