Hur får man ut pengar från en privatperson efter avgjort tvistemål?

2020-02-24 i Fordringar
FRÅGA
Jag har vunnit ett tvistemål . Domstolen har dömt att jag skall ersättas med 905000 kr från en privatperson. Hur får jag ut pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt utsökningsbalken 1 kap. 1 § så är lagen tillämplig vid verkställighet av exekutionstitel som innefattar betalningsskyldighet. På svenska betyder det att lagen behandlar hur man får ut pengar från någon som är skyldig en det på grund av någon förbindelse och vad som krävs för det.

Enligt 1 kap. 3 § så är det kronofogdemyndigheten (KFM) som är verkställande myndighet, det innebär att det är dem du ska vända dig till vid ett utmätningsärende.

Enligt 2 kap. 1-2 §§ så kan ansökan om verkställighet göras både muntligt och skriftligt men det bästa är för det mesta att göra det skriftligen. Din ansökan ska innehålla vad det är du yrkar på, alltså kräver. Det kan ändå vara en god idé att ta kontakt med KFM för att få veta vad din ansökan ska innehålla för att det ska gå så fort och enkelt som möjligt.

Din ansökan ska även innehålla en exekutionstitel vilket enligt 3 kap. 1 § kan vara den typ av dom som du beskriver, alltså tvisten du haft med din motpart är avgjord i domstol och det är fastslaget vem i tvisten som har rätt att få något av motparten. Domen du har är alltså ett exempel på det som kallas för en exekutionstitel.

Efter din ansökan kommer KFM göra en utredning på din motparts förhållanden och bedöma vad, hur mycket och när det går att utmäta beloppet från din motpart.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (791)
2021-05-14 På vem ligger bevisbördan när jag bestrider en faktura?
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev

Alla besvarade frågor (92281)