Hur får man ut brottsskadeersättning när gärningspersonen avlidit?

2016-10-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej.Har en fråga.Om en person som är skadeståndsskyldig pga brott han/hon begått och sen dör personen som begått brottet. Vad händer med skadeståndet då?Har brottsoffret någon chans att få ut din ersättning då?mvh Anna
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

När en person avlider övergår alla dennes tillgångar och skulder till ett dödsbo, vilket är en juridisk person som förvaltas av dödsbodelägare som vanligtvis är efterlevande make, barn, syskon, föräldrar eller liknande. Innan den avlidnes arv får fördelas ska dödsboet betala den avlidnes skulder. I 21 kap ärvdabalken finns en del regler som skyddar borgenärers rätt (d.v.s. de som har anspråk på betalning). Finns det gott med tillgångar i dödsboet kommer brottsskadeersättningen betalas av dödsboet. Om det däremot är dåligt med tillgångar i dödsboet får man ansöka om att försätta dödsboet i konkurs. Då kommer de få tillgångar som finns fördelas mellan borgenärerna enligt konkurslagen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2465)
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?

Alla besvarade frågor (85250)