Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut?

FRÅGA
Hej!lånade ut pengar till en tjejkompis, Det gäller en massa pengar, vi hade en muntlig överenskommelse, som hon misskött, hon drar in son som är 15 månader gamma i detta som hon försöker få hem och skyller allt på mig när jag har aldrig träffa sonen, nu har hon polisanmält mig för jag bad om mina pengar. Fundera på att anmäla henne för bedrägerii, jag har swish bevis men ej skrivit lån när jag swishade, undrar om det e lönt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom er överenskommelse om lånet var muntlig kan det vara svårt att bevisa att den ägt rum. Det som eventuellt kan styrka lånet är den swish som du skickat till din tjejkompis.

För att bedrägeri ska anses föreligga krävs att din tjejkompis genom vilseledande fick dig att skicka pengarna till henne, samt att detta inneburit vinning för henne och skada för dig (9 kap 1 § brottsbalken). Att ni hade en muntlig överenskommelse om lånet talar för att ett vilseledande inte skett, utan snarare att det var din vilja att låna henne pengarna.

För att få tillbaka dina pengar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. En förutsättning för att kunna ansöka om detta är att din fordran (lånet) är förfallen till betalning, det vill säga att sista datum för återbetalning har passerat (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, BFL). Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen och du ska ange ditt krav och grunden för det (9 - 10 §§ BFL). Detta innebär att du ska ange vilket belopp du begär och varför du begär det. I ansökningen ska även förfallodagen för lånet och eventuell ränta som du kräver finnas med (11 § BFL). Om din tjejkompis delges din ansökan om betalningsföreläggande och inte bestrider den skriftligen, ska Kronofogdemyndigheten meddela utslag i enlighet med ansökningen (42 § BFL). Ett utslag kan verkställas och på så sätt kan du få tillbaka pengarna som du lånat ut (45 § BFL). Om din tjejkompis bestrider ansökningen i rätt tid, ska du få information om detta. Om du fortfarande står fast vid att få tillbaka pengarna kan du begära att målet ska överlämnas till tingsrätten (33 § BFL). Denna begäran ska vara skriftlig och komma in till Kronofogdemyndigheten inom fyra veckor från den dag då du informerades om att din tjejkompis bestritt din ansökan (34 § BFL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll